Terveydenhuollon asiakirjojen digitalisointi

Terveydenhuollon paperiset asiakirjat
pois ilmastoa pilaamasta

​Finanssiala ry, Kela, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat julkaisseet yhteisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen terveydenhuollon asiakirjojen digitalisoimiseksi. Toimenpidesitoumuksen tavoitteena on asiakirjojen digitalisoinnin avulla pienentää toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä, lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja parantaa resurssitehokkuutta.

Terveydenhuollon asiakirjojen prosessikuvauksia on tehty yhteistyössä Finanssiala ry:n jäsenten Elon, Ilmarisen, Varman, Ifin ja LähiTapiolan kanssa. Toimenpidesitoumuksen tehneiden osapuolten tavoitteena on digitalisoida terveydenhuollon asiakirjojen, kuten lääkärinlausuntojen ja todistusten, välittäminen mahdollisimman kattavasti.

Digitalisoinnilla on saavutettavissa useita hyötyjä

Satojatuhansia terveydenhuollon asiakirjoja kulkee vuosittain eri terveydenhuollon yksiköiden, Kelan, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden välillä. Lääkärinlausuntoja ja erilaisia todistuksia tarvitaan mm. etuus-, eläke- ja korvauspäätösten tekemiseen sekä ajokorttien myöntämiseen. Tällä hetkellä tiedot kulkevat useimmiten paperilla. 

Terveydenhuollon asiakirjojen digitalisoinnilla on alustavien laskelmien mukaan saavutettavissa laajasti erityyppisiä hyötyjä. Automatisoitu käsittely nopeuttaa dokumenttien käsittelyaikaa ja läpimenoa prosesseissa, päällekkäisyyksiä poistuu, paperisten asiakirjojen määrä ja käsittely vähenee ja postitusten määrä putoaa. Tehostuminen pienentää toiminnan ilmastovaikutusta hiilijalanjäljen pienenemisen kautta.

Toimenpidesitoumuksessa selvitetään uudistuksen ilmastovaikutukset laskemalla asiakirjojen välityksen hiilijalanjälki ja seuraamalla sen muuttumista vuosittain digitalisoinnin asteen perusteella. Laskelmat saavutettavista hyödyistä ja digitalisoinnin vaikutuksista valmistuivat keväällä 2018. Hankkeen seuranta jatkuu vuoteen 2020.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Asiantuntijat

|

Aiheen osaajat FA:ssa