ETLA: Henkivakuutusvaje Suomessa – Suuruusluokan arviointia yksilöaineistoilla

Tässä raportissa tarkastellaan yksilöaineiston avulla vapaaehtoisen henkivakuuttamisen yleisyyttä ja vakuutusten suuruutta, huoltajan kuolemasta aiheutuvia menetyksiä sekä näiden erotuksena muodostuvaa vakuutusvajetta. Tarkastelut perustuvat suomalaisten vakuutusyhtiöiden henkivakuutustietoihin sekä Tilastokeskuksen henkilö- ja kotitaloustietoihin vuosilta 2018–2020.

Aineistossa vähintään yhdenlainen vapaaehtoinen riskihenkivakuutus on 8 prosentilla. Niillä, joilla sellainen vakuutus on, sen keskimääräinen suuruus on 73 000 euroa. Henkivakuutusten ottaminen kuitenkin poikkeaa väestöryhmien välillä ja se on yleisempää työikäisillä, suurempituloisilla ja avioliitossa olevilla henkilöillä.

Vakuutusvajelaskelmissa huomioidaan laajasti huoltajan kuolemasta aiheutuvia muutoksia, jotka koskevat kotitalouden tuloja, kulutusta, kertynyttä varallisuutta, perhe-eläkkeitä ja henkivakuutuksia. Henkilöille, joilla on tuloja ja jotka asuvat vähintään kahden hengen talouksissa vakuutusvaje on keskimäärin 65 000–70 000 euroa. Tämän suuruinen lisävakuutus säilyttäisi jäljelle jäävän kotitalouden kulutusmahdollisuudet nykyisen suuruisina. Henkilöillä, joilla on riskihenkivakuutus, vakuutusvaje on keskimäärin lähellä nollaa. Vakuutusvaje muodostuu täten valtaosin siksi, että osalla ei ole lainkaan vapaaehtoista riskihenkivakuutusta.

Etlan raportti: Henkivakuutusvaje Suomessa – Suuruusluokan arviointia yksilöaineistoilla 10.5.2022