FA:n kommentit IMF:n lausuntoon Suomen taloudesta

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n Suomessa vieraillut asiantuntijaryhmä antoi 18.11.2022 lausuntonsa Suomen talouden tilasta ja rahoitussektorin vakaudesta. Lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen, kuten Finanssiala ry:n (FA) kanssa. FA:n asiantuntija Jussi Kettunen on laatinut raportin finanssialan näkemyksistä IMF:n lausuntoon.