Finanssialan työnantajamaine 2022

T-Median työnantajamainetutkimus selvittää Suomessa toimivien yritysten työnantajamainetta tekniikan ja kaupallisten alojen korkeasti koulutettujen osaajien keskuudessa sekä nostaa esille työelämään liittyviä arvoja. Tutkimus auttaa työnantajia ja toimialoja oman työnantajamaineen mittaamisessa ja kehittämisessä.

Luottamus&Maine-mallilla toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 2810 henkilöä, joista 1490 oli tekniikan ja 1320 kaupallisten alojen osaa jaa. Vastaajista 1558 oli näiden alojen työelämässä olevia korkea koulutettuja ja 1252 korkeakouluopiskelijoita.

Koko vastaajajoukosta 602 vastaajaa arvioi tarkemmin finanssialan yrityksiä yleisesti eli finanssialaa toimialana. Otannan koko optimoitiin sellaiseksi, että vastaaja joukko pystyttiin jakamaan erikseen tekniikan alan osaajiin (n=201) ja kaupallisen puolen osaajiin (n=401). Otanta on vertailukelpoinen aiempaan vastaavaan 2020 tutkimukseen.

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 15.3.–16.5.2022 yhteistyössä Suomen Ekonomit–Finlands Ekonomer ry:n, Tradenomiliitto TRAL ry:n, Insinööriliitto IL ry:n, Tekniikan akateemiset TEK ry:n sekä korkeakoulujen opiskelija- ja alumnijärjestöjen kanssa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntija

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja