IBAN ja BIC maksujenvälityksessä

Tämä dokumentti kuvaa IBANin ja BICin rakennetta, validointia sekä käyttöä Suomessa kotimaan sekä ulkomaanmaksuliikenteen osalta.

IBAN on otettu käyttöön erityisesti Euroopassa, mutta myös muualla maailmassa. Suomessa IBAN on pankkitilinumeron esittämismuotona korvannut kansallisen tilinumeron (BBAN).

SEPA-maksuilla maksajan ei tarvitse saajan IBAN-numeron lisäksi BIC -tunnusta kotimaassa, eikä 1.2.2016 alkaen myöskään Suomen rajat ylittävillä maksuilla. Muiden ulkomaanmaksujen välityksessä BIC-koodi tarvitaan edelleen. Muut ulkomaanmaksut välitetään edelleen BIC –koodin avulla.

Dokumenttia on päivitetty vuonna 2021.