ISO 20022 maksamisen opas

Yhtenäisen euromaksualueen SEPA:n (Single Euro Payments Area, SEPA) tavoitteena on, että kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voivat maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja samoin ehdoin, oikeuksin ja velvollisuuksin riippumatta siitä, onko maksu maan sisäinen tai maiden välinen. SEPA luo maksamisen peruspalveluille yhtenäiset käytännöt ja standarditason, jota pankit voivat halutessaan täydentää lisäpalveluilla.

Eurooppalaiset pankit ja euroalueen clearing- ja katteensiirtojärjestelmät ovat ottaneet käyttöön ISO 20022 (International Organization for Standardization) -standardin. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012 euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista on tuonut ISO 20022 -standardin käytön pakolliseksi myös asiakkaiden ja pankkien välillä. Myös kansainvälinen rahaliikenne siirtyy yleismaailmalliseen rahoitusalan ISO 20022 -standardin käyttöön maksupalveluntarjoajien välillä marraskuussa 2025.

Oppaan tarkoituksena on kuvata ISO 20022 Payment Initiation -sanoman (asiakkaalta pankille lähetettävä sanoma) käyttöä tilisiirrossa. Kuvaus perustuu EPC:ssä (European Payments Council) hyväksyttyyn SEPA Credit Transfer Implementation Guidelines -dokumentin versioon 1.1. Oppaan maksusanoma perustuu ISO 20022 -standardin vuoden 2019 versioon, joka on otettu koko SEPA-alueella käyttöön 17.3.2024. Se muun muassa tarjoaa monipuolisemmat tietokentät, jotka osaltaan mahdollistavat tehokkaamman maksujen käsittelyn, auttavat petosten havaitsemisessa sekä parantavat asiakaskokemuksia.

Uusimman vuoden 2019 maksusanoman version lisäksi Suomessa on tällä hetkellä käytössä myös vanhempia sanomaversioita. Uusimman sanomaversion käyttöönoton aikataulun ja kuvaukset on syytä varmistaa pankkikohtaisesti.

SEPA Credit Transfer Rulebook ja Implementation Guidelines -dokumentit löytyvät EPC:n internet sivuilta osoitteesta: www.europeanpaymentscouncil.eu.

Opasta ylläpidetään jatkossa ja muutokset ovat mahdollisia.