ISO 20022 maksamisen opas

Yhtenäisen euromaksualueen SEPA:n (Single Euro Payments Area, SEPA) tavoitteena on, että kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voivat maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja samoin ehdoin, oikeuksin ja velvollisuuksin riippumatta siitä, onko maksu maan sisäinen tai maiden välinen. SEPA luo maksamisen peruspalveluille yhtenäiset käytännöt ja standarditason, jota pankit voivat halutessaan täydentää lisäpalveluilla.

Eurooppalaiset pankit ja euroalueen clearing- ja katteensiirtojärjestelmät ovat ottaneet käyttöön ISO 20022 (International Organization for Standardization) standardin. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012 euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista tuo ISO 20022 standardin käytön pakolliseksi myös asiakkaiden ja pankkien välillä.

Oppaan tarkoituksena on kuvata ISO 20022 Payment Initiation – sanoman (asiakkaalta pankille lähetettävä sanoma) käyttöä tilisiirrossa. Kuvaus perustuu hyväksyttyyn SEPA Credit Transfer Implementation Guidelines -dokumentin versioon 1.0. SEPA Credit Transfer
Rulebook ja Implementation Guidelines -dokumentit löytyvät EPC:n (European Payments Council) internet sivuilta osoitteesta: www.europeanpaymentscouncil.eu.

Opasta ylläpidetään jatkossa ja muutokset ovat mahdollisia.