ISO20022 tapahtumaraportti -opas

Tämä kuvaus on tehty helpottamaan ohjelmistotalojen siirtymistä käyttämään ISO20022-kuvauksen mukaista tiliraportointia. Kuvaus liittyy Konekielisen tiliotteen korvaavaan ISO 20022 XML –pohjaiseen kuvaukseen, jossa on määritetty nykyisen tiliotteen korvaaminen XML tiliraportoinnilla.

Tässä ohjeessa on kuvattu, miten pankit raportoivat tilitapahtuman erittelyt asiakkailleen. Käsittelyn aikaisemmassa vaiheessa tehdyt tarkistukset esim. katteen puuttuminen raportoidaan asiakkaalle pain.002-sanomalla.

Kuvaus on tehty Suomen Saapuvat viitemaksut -kuvauksen rakenteen mukaisesti. Myös muita veloitusten ja hyvitysten erittelyjä kuin saapuvat viitemaksut raportoidaan camt.054-sanomalla, kuten tilioteoppaassa on kuvattu.

Tämän ohjeen lisäksi tulee tutustua www.ISO20022.org sivuilta löytyviin tiliraportointikuvauksiin ja teknisiin xml-mallitiedostoihin. Lisäksi voimassa oleva uuden transaktiokoodistandardin ja ISO20022 ulkoisen koodilistan kuvaukset on hyvä olla käytettävissä.