Kysely jäsenille – ilmastonmuutoksen raportointi 2018-2022

Finanssiala on vuodesta 2018 mitannut vuosittain ilmastotyötään alan yrityksille suunnatulla ilmastoindikaattoriselvityksellä. Selvityksen tavoitteena on parantaa alan ilmastotoimien läpinäkyvyyttä. FA:n hallitus linjasi vuonna 2017, että finanssiala tukee Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteita maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta. Siksi FA on kysynyt jäseniltään vuosittain ilmastoteoista, jotka liittyvät muun muassa sijoitustoimintaan, luotonantoon, vahinkovakuuttamiseen ja maksuliikenteeseen. 2023 oli mittauksen viimeinen vuosi.