MiFID ja IDD -sääntelyn vaikutukset asiakaskokemukseen

Regulaatio varainhoidon neuvonnan ympärillä on tiukentunut ja monimutkaistunut viime vuosikymmenellä. EEA-alueella direktiivit MiFID II ja IDD ovat vaikuttaneet muun muassa neuvonnan yhteydessä tapahtuvien asiakastapaamisten kestoon ja tilanteessa vaadittavien dokumenttien määrään. Tämän on arvioitu voivan aiheuttaa hankausta ja hämmennystä kokemattomien asiakkaiden keskuudessa.

Haastattelemalla 20 alan asiantuntijaa ja 22 henkilöasiakasta kahdeksasta suomalaisesta sijoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavasta yhtiöstä, tämä julkaisu pyrki selventämään direktiivien MiFID II ja IDD vaikutuksia asiakaskokemuksien kannalta. Haastattelujen tueksi kerättiin verkkokyselylomakeella 224 vastausta yhtiöiden asiakkailta.

Tutkimuksessa havaittiin otosyhtiöiden tarjoavan laadultaan palveluita, joihin asiakkaiden tyytyväisyystaso oli korkea. Henkilöasiakkaiden otos koostui kokeneemmista sijoittajista, joille sekä perinpohjaiset due diligence -prosessit että ymmärrys regulaation kehittymissuunnasta olivat tuttuja. Joitain kehityskohteita havaittiin erityisesti aloittelevien asiakkaiden keskuudessa.