Suomen pankkisektorin omavaraisuus vahvistunut koronapandemian aikana

Finanssikriisin jälkeen on luotu paljon uutta rahoitusalaa koskevaa sääntelyä, jolla on pyritty vahvistamaan pankkisektorin häiriönsietokykyä. Yksi erittäin keskeisistä kysymyksistä on pankin omien varojen määrä eli pankin omavaraisuus. Korkeampi omien varojen määrä suojaa pankkeja talouden häiriöitä vastaan. Toisaalta korkeampi omien varojen määrä lisää pankin kustannuksia ja voi mm. nostaa luotonannon hintaa.

Velkaantuneisuudesta käydään parhaillaan tiivistä keskustelua niin valtioiden kuin kotitalouksien tasolla. Velkaantumiskeskustelu koskee myös pankkeja enenevässä määrin, kun EU:n vakavaraisuusasetuksen päivityksen (ns. CRR2) myötä pankkien vähimmäisomavaraisuusastetta mittaava tunnusluku (leverage ratio) muuttui pankkeja sitovaksi 28. kesäkuuta. Tähän asti vaade on ollut pelkästään seurattava indikaattori.