Rahoitusalan näkemyksiä asuntorakentamisen ahdingon helpottamiseksi ja tukijärjestelmän kehittämiseksi

Rakennusalan tilanne on parhaillaan hankala. Asuntorakentaminen on aiempiin vuosiin verrattuna vähentymässä huomattavasti. Rakennusteollisuus ry (RT) on selvittänyt, että uusia asuntoja aletaan rakentaa vuonna 2023 yli puolet edellisvuotta vähemmän.  

Selvityksen rahoitusalan näkemyksistä on laatinut Jussi Kettunen.