Suomalaiset rahalaitostunnukset ja BIC -koodit

Suomalaiset tilinumerot ovat IBAN-muotoisia. Tilinumeron osana on rahalaitostunnus, joka ilmaisee, minkä rahalaitoksen tilinumeroista on kysymys.

Finanssiala (FA) myöntää uudet rahalaitostunnukset ja ylläpitää luetteloa käytössä olevista rahalaitostunnuksista ja rahalaitosten BIC-koodeista, myös excel-taulukkona. Luetteloa päivitetään aina, kun rahalaitostunnuksissa tapahtuu muutos.

Luetteloa on viimeksi päivitetty joulukuussa 2023.