Suomalaispankkien oman pääoman tuotto kansainvälisesti verrattuna hyvä mutta historiaan verrattuna matala

Yritysten liiketoiminnan vastuullisuudesta puhuttaessa jää toisinaan vähemmälle huomiolle se tosiasia, että lakien ja säädösten mukainen kannattava liiketoiminta on itsessään yksi keskeinen vastuullisuuden muoto. Kyky toimia kannattavasti ja tuottavasti hyödyttää koko yhteiskuntaa luomalla arvonlisää ja työpaikkoja. Tällöin käytettävissä olevat resurssit ovat tehokkaassa käytössä, prosessit on optimoitu ja kulut hallinnassa.

Vakaa taloudellinen pohja luo edellytykset muiden vastuullisuuden osa-alueiden kannattavalle toteuttamiselle. Vastuullista liiketoimintaa harjoittava yritys toimii kestävällä tavalla ja kannattavan liiketoiminnan lisäksi ottaa huomioon yrityksen sidosryhmät ja erilaiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Tuloksellisen liiketoiminnan lisäksi taloudellinen vastuu tarkoittaa kaikkea rahaliikennettä yrityksen ja sitä ympäröivien tahojen välillä.