Terveydenhuollon asiakirjojen sähköistäminen 2020

Terveydenhuollon asiakirjoja, kuten lääkärinlausuntoja ja todistuksia, välitetään satoja tuhansia vuosittain. Finanssiala ry, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kela ja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat sitoutuneet yhdessä kehittämään terveydenhuollon
asiakirjojen sähköistämistä ja tuomaan tätä kautta hyötyjä asiakkailleen, yhteiskunnalle ja luonnolle.

Kestävän kehityksen sitoumuksen tavoitteena on laskea asiakirjojen sähköistämisen hyödyt ja kehittää sähköistämistä eteenpäin. Sähköistämisen avulla pienennetään prosessien hiilijalanjälkeä, lisätään asiakkaiden yhdenvertaisuutta, parannetaan resurssitehokkuutta ja edistetään tietojen hyödyntämisen kehitystyötä.

Terveydenhuollon asiakirjoissa olevia tietoja tarvitaan esimerkiksi etuus-, eläke- ja korvauspäätösten tekemiseen sekä ajokorttien myöntämiseen. Tällä hetkellä tiedot kulkevat useimmiten paperilla. Se hidastaa päätösten tekemistä ja aiheuttaa lisätyötä monessa eri
vaiheessa.
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen malli toteuttaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa. Globaali toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet seuraaviksi 15 vuodeksi kaikille YK:n jäsenmaille. Suomessa ohjelmaa
toteutetaan kestävän kehityksen toimenpidesitoumusten avulla.

Osapuolten yhteinen kestävän kehityksen toimenpidesitoumus ”Hyvinvointia ja ympäristötehokkuutta terveydenhuollon asiakirjojen sähköisestä välittämisestä” julkistettiin toukokuussa 2017 sitoumus2050.fi -palvelussa.
Tämä raportti keskittyy sitoumuksessa suunniteltujen toimenpiteiden ilmastovaikutusten arviointiin vuoden 2017 toteutumien osalta sekä tavoitearvoihin vuoteen 2020 saakka.