Vahinkovakuuttaminen muuttuvassa ilmastossa -raportti

  • Finanssiala ry on julkaissut raportin vahinkovakuuttamisesta muuttuvassa ilmastossa.
  • Vakuutusalalla on elintärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja muutokseen sopeutumisessa.
  • Ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt edellyttävät riskinhallintaa ja uusia käytäntöjä.
  • Riskien asiantuntijoina ja sijoittajina vakuutusyhtiöillä on johtava rooli hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa.

Vahinkovakuuttaminen muuttuvassa ilmastossa -selvityksen tarkoitus on tuottaa Finanssiala ry:n verkostolle lisää syvällistä tietoa vahinkovakuuttamisen yhteyksistä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.