“Anna mun ASP-säästää” – Suomalainen nuori on fiksumpi kuin luullaankaan

​Hallitusohjelmaan kirjattiin keväällä, että ASP-säästämisen aloittamisen alaikärajaa lasketaan 15 vuoteen. Ympäristöministeriö on valmistellut asiasta esityksen odotetun ripeästi. Samalla se on tehnyt tarpeettomia rajauksia. Holhoustoimilakiin nojaten ehdotetaan, että alle 18-vuotias saisi säästää ASP-tilille ainoastaan omalla työllään hankkimia rahoja.

Rajaus tuntuu koomiselle, kun sitä peilaa vasten hallituksen kaiken läpäisevää tavoitetta turhan sääntelyn ja byrokratian välttämisestä ja purkamisesta. Lisäksi mitään vastaavia rajauksia ei ole täysi-ikäisille eli 18–39-vuotiaille ASP-säästäjille. Haluaako hallitus todella kurittaa säästämisestä ja asunnon ostamisesta kiinnostuneita nuoria näin?

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmä on tarkoitettu tukemaan nuoren ensimmäisen asunnon hankintaa. Se on vuosikymmeniä vanha pankkien ja valtion yhteistyön muoto. Järjestely on osoittanut toimivuutensa niin lamassa kuin nousukauden aikana.

ASP-järjestelmän kehittäminen on erityisen tärkeää juuri nyt, kun niin kutsuttu lainakatto tulee ensi vuonna voimaan. Asuntolainan saadakseen asunnonostajalla tulee olla aiempaa isompi osuus etukäteen säästettynä. Aiemmin asunnon omistanut saa noita säästöjä myymällä asuntonsa. Ensiasunnon ostajan ainoaksi vaihtoehdoksi jää säästäminen. Järjestelmää onkin viime vuosina päivitetty vastaamaan tätä päivää jo monin tavoin, ja hallitus jatkoi heti oikealla linjalla.

ASP-talletuksella on monia etuja. Pankki maksaa talletukselle yhden prosentin korkoa ja asuntokaupan toteutuessa vielä erikseen määritettävää lisäkorkoa. Erityisesti näinä matalien korkojen päivinä prosentin korko talletukselle, jolla ei ole minimimäärää, on merkittävä kädenojennus nuorelle. Pankki on sitoutunut lisäksi myöntämään ASP-lainaa tavallista alemmalla marginaalilla.

Valtio vastaavasti tukee ASP-tallettajaa sillä, että se ei peri nuorelta tuosta pankin maksamasta korosta pääomatuloveroa, jota se perisi muiden säästöjen tuotoista. Kun ASP-tallettaminen johtaa asunnon ostamiseen ja ASP-lainan ottamiseen, valtio antaa lisäksi ilmaisen valtion takauksen.

Alaikäisten rajoitettuja mahdollisuuksia säästää ASP-tilille perustellaan luonnoksessa holhoustoimilain säännöksellä. Kuitenkin samassa holhoustoimilain pykälässä todetaan, että nuori saa päättää mistä tahansa muistakin varoista, joita hänen käytettäväkseen on annettu. Sama periaate on myös pankkeja säätelevässä luottolaitoslaissa: nuori saa avata itse tilin mille tahansa käyttöönsä annetuille varoille.

Holhoustoimilaista puhuttaessa pitää muistaa myös koko lain tarkoitus, joka on alaikäisen nuoren omaisuuden säilyttäminen ja riittävän tuoton saaminen. Mikä olisikaan parempi tapa säilyttää varoja tuon tavoitteen mukaisesti kuin hyvän tuoton takaava asuntosäästöpalkkiotili? Tili, jonka voi myös tarpeen vaatiessa irtisanoa ja varat käyttää vaikkapa vuokratakuun maksamiseen, mikäli oman asunnon osto ei sovikaan sen hetkiseen arkeen?

Alaikäisille asuntosäästäjille ehdotettu rajaus on tarpeeton, vaikuttaa epäreilulta ja aiheuttaa käytännön haasteita monelle. Pankin on mahdotonta valvoa, onko nuori saanut talletettavat rahat omalla työllä, marjoja poimimalla vai isovanhemmalta lahjaksi. Tuntuu käsittämättömältä, että 18-vuotta täyttänyt voi tallettaa rippirahat ASP-tilille, mutta ei tätä nuorempi. Vastaavasti isovanhemmat voivat lahjoittaa rahaa vaikka kolmekymppisen ASP-tilille, mutteivät saa laittaa samaa summaa alaikäisen nuoren ASP-tilille. Verokohtelu on kuitenkin kaikille sama iästä riippumatta. En usko, että päättäjät haluavat antaa näin ristiriitaisen viestin Suomen nuorille. Saisit luvan säästää asuntoa varten, mutta vain palkkatuloista etkä mistään muusta. Sinulta saatettaisiin joutua pyytämään verokorttia, mutta ei täysi-ikäiseltä sisarukseltasi.

Nuori voi olla vaikkapa kiinnostunut mopoista, asunnoista, muodista, säästämisestä tai musiikista. Kaikki nämä, ja monet muut asiat, ovat tärkeitä yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Tärkeintä on löytää omia juttuja jo nuorena. Hallitus päätti antaa 15-vuotiaille luvan alkaa säästää asuntoa varten. Miksemme luottaisi fiksuun nuorisoomme ja antaisi heidän säästää niin halutessaan? Asuntoasioista vastaava ministeri Tiilikainen toimii nyt paljon vartijana. Hänellä on valta muuttaa luonnosta hallituksen esitykseksi ja osoittaa halua taistella fiksun nuorison puolesta, turhaa byrokratiaa vastaan.