Arvopaperikaupan uudistuksen järjestelmällä alkaa olla hoppu

Suomi on siirtymässä EU:n yhteiselle arvopaperien selvitysalustalle, mutta sen edellyttämä tekniikka on vielä piirustuspöydällä. Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin on saatava valmiiksi tuotantokelpoinen järjestelmä, joka tarvitaan, kun Suomi syyskuussa siirtyy rajat ylittävää sijoitustoimintaa helpottavalle TARGET2-Securities-alustalle (T2S).

​Aika alkaa olla tiukoilla. T2S-alustalle siirtyminen on tärkeää, jotta Suomen markkinat pysyvät mukana eurooppalaisessa kehityksessä ja luottamus markkinoihin säilyy.

Suomen arvopaperikaupan selvittäminen siirtyy syyskuussa 2017 yhteiselle tekniselle TARGET2-Securities-alustalle. Yhteinen alusta tuo Suomen askeleen lähemmäs EU:n sisämarkkinoita ja helpottaa useita arvopaperikaupan prosesseja. T2S-alustalle siirtyy jopa 23 arvopaperikeskusta. Niihin kuuluu sekä euroa että muita valuuttoja käyttäviä markkinoita.

Muutoksen taustalla on Euroopan komission kärkihanke pääomamarkkinaunioni, joka pyrkii vapauttamaan pääomien liikkumista ja kannustamaan sijoittajia kansainväliseen kaupankäyntiin. Toimintoja harmonisoidaan, jotta EU:n yhtenäisten pääomamarkkinoiden luominen olisi mahdollista kustannustehokkaasti. T2S:n avulla arvopaperikaupankäynnin konepellin alaisia toimintoja yhtenäistetään ja markkinoiden toimintavarmuus paranee.

Rahat myyjälle, paperit ostajalle

Ostaja maksaa arvopapereiden kauppasumman myyjälle, ja arvopaperit siirretään myyjältä ostajalle. Tämä yksinkertaiselta kuulostava tapahtuma vaatii monimutkaisen prosessin, joka tapahtuu arvopaperikaupankäynnin pinnan alla eikä näy lainkaan sijoittajille. Selvityksen lopputuloksena kauppa toteutuu, ostaja saa kaupan kohteeseen liittyvät oikeudet ja myyjä rahat.

Arvopaperikaupan selvityksellä on ollut eri markkinoilla erilaisia käytäntöjä. Jotta sijoittajat voivat turvallisesti käydä kauppaa arvopapereilla markkinasta riippumatta, on heidän voitava luottaa siihen, että toiselta markkinalta ostetut arvopaperit myös löytävät tiensä heidän arvopaperisalkkuihinsa. Yksi T2S:n hyödyistä on, että selvitykselle luodaan yhtenäinen järjestelmä ja toimintatavat. T2S:ään siirtyminen ei aiheuta sijoittajille toimenpiteitä, vaan muutos tapahtuu rakenteissa. Käytännön työ on arvopaperikeskuksilla ja niiden osapuolilla.

Avaimet arvopaperikeskuksen käsissä

Suomen oli tarkoitus liittyä T2S:ään helmikuussa 2017, mutta päivämäärää lykättin syyskuuhun. Pitkä valmistautumisaika ei kuitenkaan ole taannut mutkatonta tietä. Suomen arvopaperirekisteriä ylläpitävä järjestelmä uudistetaan T2S:n yhteydessä kokonaan, eikä Euroclear Finlandin järjestelmätoimittaja ole toistaiseksi pystynyt takaamaan toimintavarmaa ja luotettavaa tuotetta. Ongelmien myötä Suomen markkinat lipuvat kohti T2S:ään liittymispäivää ilman, että tarvittava järjestelmä on valmis.

Sijoittajien on voitava luottaa siihen, että toiselta markkinalta ostetut arvopaperit myös löytävät tiensä heidän arvopaperisalkkuihinsa.

Finanssialan Keskusliitto ja sen jäsenet ovat taajaan ilmaisseet huolensa Euroclear Finlandille, mutta valitettavasti aikataulua ei ole saatu kirittyä. Aikataulun lipsuminen on aiheuttanut sen, että pankkien ja niiden järjestelmätoimittajien resurssit ovat olleet jatkuvasti kiinni projektissa eikä kauaskantoisia suunnitelmia ole pystytty tekemään. FK:n jäsenistö on tehnyt kaikkensa edistääkseen Suomen markkinan siirtymistä T2S:ään annetussa aikataulussa. Avaimet ovat Euroclear Finlandin käsissä.

 

Euroopan Keskuspankin kolme vuotta sitten tekemä video havainnollistaa, mitä T2S tarkoittaa

 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan