Asunto-osakerekisteri siirtää paperiset osakekirjat historiaan

Osakekirja on tähän saakka ollut osakehuoneistojen vaihdannan ja vakuuskäytön keskeisimpiä asiakirjoja. Se kulkee siirtomerkinnällä varustettuna kädestä toiseen asunnon vaihtaessa omistajaa, ja lepää pankin holvissa ainakin viimeisen lainanlyhennyksen maksamiseen saakka, usein sen jälkeenkin. Muu huoneistoa koskeva tieto on hajallaan eri järjestelmissä.

Vuonna 2019 käynnistyvä sähköinen asunto-osakerekisteri parantaa osakehuoneistoja koskevien tietojen saatavuutta ja luotettavuutta. Rekisterin käyttöönoton myötä paperiset osakekirjat korvataan omistajanvaihdoksien yhteydessä sähköisillä merkinnöillä, eikä uusien yhtiöiden osakkeista anneta enää lainkaan osakekirjoja. Rekisteriin tallennetaan myös osakehuoneistojen panttaustiedot, minkä lisäksi sinne on mahdollista lisätä myöhemmin yhtiön hallinnon, osakkeiden vaihdannan ja niiden vakuuskäytön kannalta tarpeellisia teknisiä ja taloudellisia tietoja.

Asunto-osakkeenomistajan elämästä rekisteri tekee helpompaa, kun osakekirjan säilytys- ja katoamishuolista päästään. Asunto-osakeyhtiöiden hallinnointi sujuvoituu ajan mittaan erityisesti sellaisissa yhtiöissä, joiden käytössä ei ole tähän saakka ollut mitään sähköistä hallinnointijärjestelmää. Yhtiöiden taloudellisia ja teknisiä tietoja voidaan tulevaisuudessa tallentaa rekisteriin, jossa niitä on myös helppoa ylläpitää.

Pankeille rekisteri tuo lisätyökaluja vakuudenhallintaan, kun omistusta, panttausta, vallinnanrajoituksia sekä yhtiön taloutta ja teknisiä ominaisuuksia koskevat tiedot ovat aiempaa vaivattomammin ja keskitetymmin saatavilla. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan osapuolten suostumuksella hyödyntää myös asuntokaupan prosessien uudistamisessa. Lähivuosina markkinoille tulee todennäköisesti uudenlaisia kaupankäyntijärjestelmiä, joiden avulla asuntokaupat syntyvät ilman konttorivierailuja osapuolten niin halutessa.

Vuoden 2019 alusta lukien asunto-osakeyhtiöt perustetaan suoraan sähköisessä rekisterissä hallinnoitaviksi. Ennen rekisterin käyttöönottoa perustetut yhtiöt pääsevät siirtämään ensimmäisiä tietojaan järjestelmään ensi vuoden kevätpuolella. Rekisterin käyttöarvon kannalta olisi tärkeää, että sen tietosisältö kasvaisi nopeasti. Finanssiala haluaakin rekisteriä edelleen kehitettäessä ja uutta sääntelyä valmisteltaessa edistää ratkaisuja, jotka mahdollistavat ripeän siirtymän pois paperimaailmasta kohti sujuvampia asiointitapoja.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Talouselämä-lehdessä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan