EU

Digiajan finanssipalvelut – takaisin perusasioihin

Finanssialan EU-sääntelykenttä näyttää tänä syksynä hiljaisemmalta kuin moniin vuosiin. Uusi komissio toivottavasti lunastaa näin lupauksensa siitä, että se jatkossa keskittyy aikaisempaa harvempiin mutta laadukkaammin valmisteltuihin lainsäädäntöesityksiin. Yksi syksyn kehityshankkeista koskee yksityissijoittajille tarjottavia finanssipalveluita ja –tuotteita.

​Finanssikomissaari Jonathan Hill on henkilökohtaisesti innostunut parantamaan yksityissijoittajille tarjottavien finanssipalveluiden laatua ja laajentamaan asiakkaiden valintamahdollisuuksia. Hillin iskulauseena on “Bringing financial services back to the people they serve”. Hill haluaa lisätä kilpailua ja rajat ylittävien palveluiden tarjontaa sekä parantaa tuotteiden läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Kuluttajien luottamus finanssialaan on kaikkien etu.

On vielä epäselvää, mitä konkreettista komissio valmistelee ja onnistuvatko virkamiehet kiteyttämään uuden komissaarin innostuneet puheet viisaiksi ehdotuksiksi. Viime vuosien sääntelytulvassa on jo suuressa määrin säädetty sijoittajan- ja kuluttajansuojasta. Säännökset ovat monissa kohdin keskenään ristiriitaisia ja niissä on päällekkäisiä velvoitteita. Se kertoo huonosta valmistelusta. Ennen kuin uusia säännöksiä ehdotetaan lisää, ala tarvitsee aikaa tulossa olevien velvoitteiden täytäntöönpanoon.

Hill on pohdiskellut muun muassa sitä, miten rajat ylittävien palveluiden tarjontaa sujuvoitetaan. Saavatko kuluttajat sijoituspalveluiden yhteydessä riittävän laadukkaita neuvoja ja toimivatko valituskanavat riittävän hyvin? On mielenkiintoista nähdä, mitä uusia keinoja komissio keksii, sillä näitä asioita on sääntelyssä vastikään tarkasteltu. Onneksi meillä Suomessa ei ole ollut suuria ongelmia finanssituotteissa tai niiden myyntimenettelyissä.

Komissaari on kiinnostunut uusien, yksinkertaisten finanssituotteiden kehittämisestä. Lisäksi hän on kiinnittänyt huomiota tuotteiden erilaiseen hinnoitteluun eri maissa. Toivottavasti tuote- ja hintasääntelyyn ei kuitenkaan olla menossa. Markkinat toimivat parhaiten, kun kysyntä ohjaa niiden toimintaa ja tarjolla on tuotteita asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.

Sääntelyn ohella komissaari Hill pohtii myös muita tapoja vähittäismarkkinoiden kehittämiseksi. Vaihtoehtoina voisi olla purkaa nykyistä sääntelyä ja markkinoiden rakenteellisia esteitä. Lisäksi jäsenmaista saatuja parhaita käytäntöjä voitaisiin soveltaa laajasti markkinavetoisten ratkaisujen edistämiseksi. Tämä suunta tuntuu oikealta.

Vähittäisfinanssipalvelut liittyvät myös komission kahteen kärkihankkeeseen: pääomamarkkinaunioniin ja digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen. Pääomamarkkinaunionissa komissio haluaa lisätä yritysten rahoitusvaihtoehtoja ja ohjata yksityistä rahaa yhteiskunnan pitkäaikaisiin sijoituskohteisiin, kuten infrastruktuurin rakentamiseen. Komissio pohtii muun muassa standardoidun eurooppalaisen eläketuotteen luomista. Ajatuksena on, että eläkesäästäjien lisäeläkkeeseen sijoittamat varat voitaisiin kanavoida edelleen Euroopan rahoitusmarkkinoille ja siten vilkastuttaa rahoituksen verenkiertoa.

Digitalisaation aiheuttama palveluiden murros näkyy finanssialalla. Kehityksen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia pohditaan kuumeisesti kaikissa finanssitaloissa, ja komissio on kehittämässä digitaalista sisämarkkinastrategiaa. Finanssituotteita ja –palveluita tarjotaan entistä enemmän sähköisessä muodossa. Sähköiset finanssipalvelut helpottavat monen asiakkaan arkea, kun asioita voi hoitaa kellonajasta ja paikasta riippumatta. Markkinoille tulee myös uusia toimijoita finanssialan ulkopuolelta. Muun muassa Google kehittelee vauhdilla mahdollista pelinavaustaan. Miltä kuulostaisi juuri sinulle räätälöity Google-vakuutus? Tai haluaisitko keskustella omaisuudenhoidosta robotin kanssa? Kummaltakohan saisi paremmat sijoitusneuvot, ihmiseltä vai robotilta?

Komission tavoittelema rajat ylittävä tarjonta tulee entistä helpommaksi sähköisessä ympäristössä. Komissio jopa pohtii, voidaanko yritykset jatkossa velvoittaa tarjoamaan finanssituotteita asiakkaille yli rajojen. Toivottavasti tarjontaa ei edistetä pakolla. Sähköisen maailman kehitys tuo paitsi mahdollisuuksia myös riskejä esimerkiksi sijoittajansuojalle. Lainsäätäjän ja alan onkin syytä pohtia, mikä on oikea tasapaino sääntelyssä, joka sallii innovaatiokehityksen, mutta takaa terveen toimintaympäristön ja sijoittajansuojan.

Komissio julkaisee syksyn aikana keskustelunavauksen yksityissijoittajille tarjottavien finanssipalveluiden edistämisestä. Muuttuvassa toimintaympäristössä keskeistä finanssialalle on kuluttajan luottamus sekä hyvä palvelu- ja tuotevalikoima. Entistä tärkeämpää on myös kuluttajan kiinnostus oman talouden hallintaan. Finanssimarkkinoilla tarvitaan vahvaa sääntelyä mutta alan viesti on, että lainsäätäjän ei tule tukkia kehitystä jäykällä ja liiallisella sääntelyllä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä kolumnin kirjoittajaan