Ei ole muuta digitaalista tulevaisuutta kuin minkä itse teemme

Digitalisaatio avaa uusia tapoja tuottaa palveluita paljon pienemmillä resursseilla, lyhyemmässä ajassa ja paremmin tarpeita vastaaviksi. Kaikkien, mukaan lukien finanssiyritysten, tulee miettiä tätä mahdollisuutta tai jäädä jälkeen.

Digitalisaatio mullistaa tavat, joilla asioita tulevaisuudessa tehdään. Nopeus, tehokkuus ja monipuolisuus siirtyvät aivan uudelle tasolle. Koska monet rajat liittyen alojen määrittelyihin tai tuotteiden ja palveluiden olemukseen hämärtyvät monimuotoisuuden myötä, paras tapa ymmärtää miten tulevaisuuteen siirrytään on oman merkityksellisen uuden kokonaisvaltaisen mallin muodostaminen.

Digitaalisen tulevaisuuden suunnittelemisessa piilee ansa. Finanssialan yritykset ovat perinteisesti kilpailleet toisten finanssialan yritysten kanssa. Kenellä on halvin tuote, hymyileväisimmät työntekijät ja parhaat ehdot? Yksi kynnyskysymyksistä on tajuta, että kilpailu tulevaisuudesta käydään isommilla areenoilla. Kentän toisella puolella ei olekaan tasaveroinen kilpailija vaan muodoton globaali verkkojätti Google, Apple tai jotakin, mitä emme ole vielä edes tavanneet.

Jos finanssiala, Suomi ja Eurooppa eivät muodosta digitaalista tulevaisuutta omien arvojensa pohjalle, joku muu tekee sen kyllä. Huomenna voi syntyä uusi startup-yritys, joka tekee kaiken paljon paremmin.

Ensimmäinen askel digitaalisen tulevaisuuden rakentamisessa on ennakointi. Se antaa mahdollisuuden pohtia asioita, joita ei oikeastaan vielä kukaan osaa ajatellakaan. Yksi ennakoinnin peruspilareista on hyväksyä se, että maailma muuttuu. Muutosta on ymmärrettävä voidakseen tehdä päätöksiä silmät auki.

Tulevaisuuden muodostamisen seuraava askel on strateginen muotoilu. Sitä ohjaa ennakointi ja sillä luodaan konkreettisen tekemisen konteksti. Strateginen muotoilu antaa myös mahdollisuuden luoda jotakin aivan uutta ja nivouttaa se vanhaan. Näin ymmärretään syyt, miksi valitsemamme tie on hyvä juuri meidän yhteisöllemme.

Lopulta kädet upotetaan saveen ja siirrytään palvelumuotoiluun. Aiempien vaiheiden ohjaamana palvelumuotoilun erilaiset pienet ja suuret projektit liikkuvat yhteiseen suuntaan ja keskittyvät parantamaan ihmisten elämää. Näin syntyy jotakin aivan uutta, mitä on vielä mahdotonta ennakoida kaikessa yksityiskohtaisuudessaan.