Ei tehdä uudesta 20-luvusta yhtä kohtalokasta kuin edellisestä

Iloisena alkanut 1920-luku päättyi historiallisen suureen pörssiromahdukseen ja taantumaan. Nyt 2020-luvun alkumetreillä on jo tiedossa, että edessä saattaa olla suurta romahdustakin pahempi katastrofi, jos ilmastonmuutosta ei saada hallintaan eikä ilmaston lämpenemistä rajattua alle 1,5 asteen.

Finanssialan suurin vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan tulee rahoituspäätöksistä. Suomalaiset finanssiyritykset tekevät kovasti töitä ohjatakseen sijoittamista ja lainanantoa vihreisiin investointeihin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan tai vedyn energiakäyttöön. Finanssiala ry:n jäsenkyselyyn vastanneista alan yrityksistä 87 prosenttia kertoo ottavansa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan. Vastaajat hallinnoivat yhteensä yli 1 000 miljardin euron omaisuutta.

Näyttääkin siltä, että suomalaisten yritysten halukkuus ilmastoinvestointeihin on suurempaa kuin poliitikkojen.

Ilmastokriisi saattaa tehdä arvottomaksi valtavan määrän varallisuutta. Helmikuussa YK:n ilmastolähettiläänä aloittava Englannin keskuspankin pääjohtaja Mark Carney varoittaa, että suuret sijoittajat eivät ole luopuneet tarpeeksi nopeasti sijoituksistaan fossiilisiin polttoaineisiin ja fossiilisijoitukset saattavat menettää arvonsa hetkessä.

Monet suomalaiset finanssialan yritykset kieltäytyvät sijoittamasta yhtiöihin, joiden liikevaihdosta tietty määrä, yleensä noin neljännes, tulee hiilestä. Suurista globaaleista sijoittajista eläkeyhtiöt kulkevat ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamassa. Suomalaiset eläkeyhtiöt ovat WWF:n selvityksen mukaan eurooppalaista kärkeä ilmastomuutoksen torjunnassa.

Muun muassa ympäristöjärjestö Greenpeace on kiitellyt eläkeyhtiö Varman päätöstä muuttaa sijoitussalkkunsa hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Päätös lähettää vahvan viestin paitsi muille sijoittajille, myös salkussa oleville yrityksille. Muutkin eläkeyhtiöt ovat saaneet toimistaan kansainvälistä kiitosta.

Finanssiyhtiöt eivät kuitenkaan voi tehdä kaikkea itse. EU:ssa on valmisteilla useita esityksiä sijoittamisen viherryttämiseksi. Valmisteilla on määritelmä ympäristön kannalta kestävästä sijoituskohteesta ja ohjeet ympäristövaikutusten arviointiin. Finanssiala tervehtii näitä uudistuksia ilolla.

1920-lukua pidettiin varsinkin sen alkuvuosina iloisena vuosikymmenenä: maailmansota oli ohi, elokuva ja populaarimusiikki kukoistivat. Myös 2020-luku alkaa iloisena: Finanssiriisistä alkanut talouden taantuma on kääntynyt nousuun, joskin kituliaaseen. Teknologia kehittyy ennätysvauhtia, ja esimerkiksi absoluuttinen köyhyys on puolittunut vuosikymmenessä.

Kun 1920-luvulta edettiin seuraavalle vuosikymmenelle, olikin edessä pörssiromahduksesta seurannut taantuma, fasismin nousu ja lopulta uusi maailmansota. Suomalaisten poliitikkojen, yhteiskunnan ja yritysten, finanssiala mukaan lukien, täytyy vetää yhtä köyttä, jotta 2030-luvusta ei tule maailmalle ja maailmantaloudelle yhtä kohtalokasta kuin sata vuotta aiemmin.