Ei valtio sentään kaikkea hoida

Hiihtolomalla tyttäremme kaatui rinteessä ja sai sisäisen verenvuodon. Lopulta tytär tuli ambulanssilennolla kotiin. Ambulanssilennon kustannus on sitä luokkaa, että sen maksaminen olisi ollut meidänkin taloudellemme tiukka paikka. Onneksi oli matkavakuutus.

​Matkavakuutus on yksi esimerkki vakuutuksesta, joka kansalaisen on ymmärrettävä hankkia, tai pahimmassa tapauksessa seuraus omalle taloudelle voi olla erittäin vakava. Se ei ole ainoa elintärkeä vakuutus. Muita vastaavia ovat kotivakuutus, riskihenkivakuutus perheellisille ihmisille ja ajoneuvon pakollinen liikennevakuutus, joka on itse hoksattava ostaa. Jos vakuutusturvansa kanssa nukkuu väärässä paikassa, voi se ajaa jopa tulevaisuudenuskon musertavan velkataakan alle. Vakuutuksen tarkoitus on ehkäistä inhimillistä kärsimystä taloudellisen korvauksen muodossa.

Suomi on maa, jossa kansalainen on vakuutettu monen riskin varalta ilman, että hänen itse tarvitsee siitä juuri huolehtia. Usko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaan on valveutuneillakin kansalaisilla ylimitoitettu. Liian moni luulee olevansa vakuutettu kaikkien elämän riskien varalta, vaikka niin ei suinkaan ole. Ei valtio sentään kaikkea hoida. Monessa aivan arkisessa tilanteessa vakuutusturvan hankkiminen on jätetty kunkin oman harkinnan ja tietämyksen varaan.

Vaikka kaikkien on osattava huolehtia riittävästä vakuutusturvasta itselleen, ei siihen anneta koulussa kovinkaan paljon eväitä. Finanssiala ry tarjoaa siksi kevään aikana 50 vakuutusaiheista työpajaa lukioihin ja ammattikouluihin. Vakuuttaak(k)o?-nimisissä työpajoissa käydään läpi, millaisten riskien varalta yhteiskunta on tavalla tai toisella hoitanut vakuutusturvan ja millaisten asioiden osalta on itse oltava hereillä. Samassa yhteydessä käydään läpi vakuutuksen perimmäistä ideaa ylipäänsä ja muistutetaan esimerkiksi työntekijän tarpeesta liittyä työttömyyskassaan.

Työpajoissa vakuutusten merkitystä käsitellään erilaisten väittämien, pohdintojen ja esimerkkitarinoiden kautta. Niiden kautta työpajaan osallistuville nuorille käy ilmi, miten merkittävästä aiheesta on kyse. Kouluille maksuttomat työpajat järjestää Nuorten Akatemia. Asiantuntija-apua pajojen järjestämiseen ovat tarjonneet Kela ja FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.

Tarjoamalla vakuutustyöpajoja tahdomme lisätä suomalaisten vakuutusosaamista. Vakuutusosaaminen on esimerkiksi sitä, että ymmärtää mitä ovat vakuutusehdot ja millainen merkitys niillä on. Ne ovat kansalaisen taloudenhallinnan perustaitoja. Vakuutusosaaminen on talousosaamisen unohdettu laji, sillä vakuutukset nousevat vain harvoin esille oman budjetin hallintaan, säästämiseen ja sijoittamiseen keskittyvässä talousosaamiskeskustelussa. Oman talouden turvana vakuutuksilla on erittäin suuri merkitys niiden kaikkein suurimpien riskien kohdalla.

Tyttäremme sai hyvää hoitoa ja on jo toipunut rinneonnettomuudesta. Kerroin tapahtuneesta vahingosta myös perheemme matkavakuutusyhtiön toimitusjohtajalle, kun häntä työn merkeissä tapasin. Hän oli luonnollisesti tyytyväinen, että olimme saaneet hyvää palvelua. Heti ensimmäiseksi hänkin kuitenkin huoahti: Onneksi oli vakuutus.