ESG-raportointi kaipaa radikaalimpia uudistuksia

Yrityksiltä kerättävällä ESG-datalla luokitellaan sijoituskohteita, kuinka hyvin ne huomioivat ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan ja millaisia vaikutuksia niiden toiminnasta aiheutuu ympäristölle ja yhteiskunnalle. Nyt komissio on uudistamassa ESG-raportointia, mutta valitettavasti kunnianhimo saisi olla korkeampi.

ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance. ESG-raportointivelvoite koskee vain yli 500 työntekijän yrityksiä. Raportointia siis tehdään tällä hetkellä, mutta ei riittävästi. Nyt yrityksillä on paljon soveltamisvaraa siitä mitä ne raportoivat.

Soveltamisalaa tulisi laajentaa yli 250 työntekijän yrityksiin. Rajan vetäminen 250 työntekijään olisi linjassa komission määritelmälle pk-yrityksestä. Lisäksi ESG-raportointi kaipaa yhtenäisiä standardeja: Sijoittajien kasvava ympäristötietoisuus edellyttää, että heille tarjotaan yhteismitallista tietoa sijoituskohteiden vastuullisuudesta.

Luontevin johtaja ESG-raportoinnin standardoinnissa olisi EU. EU voisi kerätä vertailukelpoista dataa suoraan yrityksiltä ja tuoda sen tarjolle muun muassa rahoitusalalle ja tiedemaailmaan. Tiedon olemassaolo ja näkyväksi tekeminen auttavat yrityksiä ja yksittäisiä ihmisiä arvioimaan, mihin he rahansa sijoittavat ja mitä seurauksia näillä sijoituspäätöksillä voi olla.

Tämän tiedon on oltava niin yksityiskohtaista kuin vain mahdollista.

Raportoinnin lähtökohtana on oltava taloudellisesti merkittävä tieto. Jokaisen soveltamisalassa olevan yrityksen tulisi laatia ja julkaista arvionsa siitä, mitkä kestävyystekijät ovat olennaisia yrityksen toiminnalle ja tulevaisuudelle.

Raportit rekisteriin

Finanssiala on jo vuodenvaihteesta asti esittänyt, että raporteista saatua ESG-tietoa varten perustettaisiin rekisteri. Luontevin ylläpitäjä rekisterille olisi Eurostat tai jokin muu EU-viranomaistaho.

Yhdessä ja samassa EU-rekisterissä tarjolla oleva ESG-data säästäisi sekä raportoivien yritysten että datan käyttäjien aikaa ja rahaa. Se antaisi myös lisää näkyvyyttä yrityksille, jotka antavat ESG-tietonsa rekisteriin. Julkinen ESG-rekisteri toisi datan paremmin saataville myös piensijoittajille sekä tutkijoille ja opetukseen.

Esitys ESG-rekisteristä on herättänyt huomiota myös finanssialan ulkopuolella. Aloite EU-tasoisesta yritysten ESG-datan rekisteröinnistä voitti konsulttiyhtiö South Polen järjestämän ideakilpailun, jossa haettiin parasta rahoitusalan innovaatiota ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

ESG-aloitteen alullepanijoita ovat Hanken Svenska handelshögskolan ja Aalto-yliopisto yhdessä OP Ryhmän ja Aktian kanssa. Suomalainen finanssiala on yhteistyössä työstänyt aloitetta edelleen FA:n vastuullisuustoimikunnassa.

Lue lisää FA:n lausunnosta