EU

EU-sääntelyn hallitsemattomalle paisumiselle on saatava loppu

Kotimaan poliitikot alkavat ymmärtää sääntelyvyöryn haitat. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut välttämään EU-sääntelyn päälle tulevaa kansallista lisäsääntelyä, ja huonosti toimivia osia halutaan purkaa.

Suomen tulee ajaa samanlaista ajattelutapaa myös EU-tasolla. Komission voimakas lainsäädäntökoneisto jauhaa ylikierroksilla – komissiovetoinen voimakas sääntely vaikuttaa lähes kaikilla finanssisektorin osa-alueilla. Tämä näkyy sekä finanssialan yhtiöiden että kansalaisten ja yritysten arjessa.

EU-tasolla on erityisesti finanssikriisin jälkeen tarjottu ongelmaan kuin ongelmaan ratkaisuksi uutta sääntelyä. Miettimättä on jäänyt, olisiko ongelma ollut ratkaistavissa muilla keinoin.

EU:sta tuleva sääntely laaditaan pitkälti suurten jäsenmaiden ehdoilla. Suomen on oltava aktiivinen jäsen yhtenäisessä ja vahvassa EU:ssa ja estettävä, ettei unioni säätele omaansa eikä Suomen kilpailukykyä hengiltä. Suomen kansalliset erityispiirteet on huomioitava sääntelyssä.

======
Suomen kansalliset erityispiirteet on huomioitava sääntelyssä.
======

Myös kansalaisten mielestä Suomen on terhakoiduttava EU:ssa. Finanssiala ry:n maaliskuussa teettämän kyselyn vastaajista 80 prosenttia oli täysin tai osittain sama mieltä väitteestä, että Suomen on edistettävä EU:ssa kansallista etuaan ja puolustettava omia erityispiirteitään aktiivisesti ja ennakoivasti.

Yksi keino edistää Suomen etuja on hillitä jatkuvasti päälle vyöryvää sääntelyä. Tässä on myös tulevilla europarlamentaarikoilla näytön paikka. Uuden sääntelyn hillinnän lisäksi uutta EU-sääntelyä luotaessa on aina tarkasteltava kriittisesti jo olemassa olevaa sääntelyä. Monesti sen selkeyden, yhteensopivuuden ja laadun parantamisella päästään parempiin lopputuloksiin.

Ilman hillintää lopputuloksena on valtava massa sääntelyä, jota luodaan liian nopealla tahdilla niin, etteivät sääntelyn kohteet ehdi sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin. Sääntelyyn tehdään uudelleentarkastuksia, mutta usein vaikutuksia ei ole maltettu seurata riittävän pitkään ennen uuden sääntelykierroksen aloittamista. Uudelleentarkastelut tuottavat usein ennemmin uusia lisäyksiä sääntelyyn kuin toimimattomien tai vanhentuneiden säännösten poistoa.

Liiallisen sääntelyn suitsinta tehostaa myös EU:n sisämarkkinoiden toimintaa. Finanssitoimialan järkevä ja tarkoituksenmukainen sääntely on kaikkien etu, mutta maltti on tässäkin tärkeää. Liiallinen tai liian hätäisesti valmisteltu sääntely rampauttaa toimialan mahdollisuuksia rahoittaa ja vakuuttaa yrityksiä ja kotitalouksia sekä edistää vihreää siirtymää.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan