Finanssiala ajaa omistustietojen avoimuutta

Esko Kivisaari

Suomessa toimivien pankkien hallintarekisteritileiltä olisi saanut reaaliaikaiset omistustiedot, mikäli viime vuoden lopulla kuopattu hallituksen esitys arvopaperikeskusasetuksesta olisi hyväksytty. Mallissa yleisöjulkisuus olisi säilynyt, kun osakkeet on laskettu liikkeelle Suomessa ja säilyttäjä toimii Suomessa.

Kansanedustajat Touko Aalto ja Timo Harakka antavat ymmärtää mielipidekirjoituksessaan (HS 6.4.2016), että seuraavaksi suomalaisten pankkien tasapuoliseen kilpailuasemaan vedoten vaaditaan salaavaa hallintarekisteröintiä myös kotimaassa. On totta, että arvopaperimarkkinoilla toimivien osapuolten välinen kilpailu ei toteudu eduskunnan parhaillaan käsitellyssä olevassa esityksessä. Ilman arvo-osuuksien hallintarekisteröintimahdollisuutta kilpailutilanne suomalaisten ja muualta EU:n alueelta tulevien toimijoiden välillä muodostuu epätasaiseksi.

Kansanedustajat ovat väärässä siinä, että suomalaiset pankit haluaisivat omistukset salaavaa hallintarekisteriä. Suomessa toimivat pankit ovat sitoutuneet avoimuuteen.

Finanssialan Keskusliiton syksyllä 2014 ehdottamassa mallissa omistajatiedot olisi saatu reaaliaikaisesti suoraan suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä tileiltä. Tämä onnistuisi nettipohjaisella omistajakyselyjärjestelmällä, jonka ylläpitäjänä olisi Patentti- ja rekisterihallitus.

Hallintarekisteritilien salliminen Suomessa läpinäkyvällä tavalla olisi edistänyt sekä markkinoidemme eurooppalaista yhteensopivuutta että eri intressitahojen tiedonsaantia kotimaisesta osakeomistuksesta. Uudessa mallissa Suomessa toimivat pankit olisivat toimittaneet myös verohallinnolle samat tiedot omistuksista kuin nykyisinkin esitäytetyn veroilmoituksen pohjaksi.

Kansanedustajien kannattaa tutustua Kuluttaja- ja kilpailuviraston lausuntoon arvopaperikeskusasetuksesta. Hallintarekisteröintiin siirtyminen mahdollistaisi viraston mukaan myös kilpailun lisääntymisen säilytyksen markkinoilla Suomessa, mikä olisi myös omiaan laskemaan sijoittajien transaktiokustannuksia Suomessa.

Finanssiala yhtyy Kuluttaja- ja kilpailuviraston arvioon, että jos kilpailua ei avata Suomessa, on mahdollista, että suomalaiset sijoittajat käyttävät yhä enemmän ulkomaisia säilyttäjiä suomalaisten pörssiosakkeiden hankintaan ja sijoittavat yhä enemmän ulkomaisiin pörssiosakkeisiin.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 7.4.2016.