Finanssialan sääntelyä uhkaa vyöryä työeläkealalle

Finanssialan Keskusliiton jäsenkentässä hoidetaan lakisääteisiä sosiaaliturvaan liittyviä tehtäviä työeläkeyhtiöiden lisäksi myös vakuutusyhtiöissä muun muassa tapaturma- ja liikennevakuutusten muodossa. Yhteinen edunvalvonnan pöytä antaa mahdollisuuden rakentavaan vuoropuheluun finanssialan eri toimijoiden välillä. On tärkeätä huolehtia laajalla rintamalla, että lakisääteinen työeläkejärjestelemä säilyy kansallisissa käsissämme.

Työeläkeyhtiöt ovat merkittäviä sijoittajia, joten työeläkeala hyötyy FK:n edunvalvontatyöstä yleisen finanssilainsäädännön, erityisesti arvopaperi- ja muun sijoittajia koskevan lainsäädännön kehittämisessä. Yhteinen tavoitteemme on, että eläkevarat sijoitetaan tuottavasti ja turvallisesti tulevien eläkeläisten turvaksi.

FK puolustaa vakuutusominaisuutta ja vakuutusyhtiöajattelua, joka on turvallisin ja pitkäjänteisin tapa hoitaa lakisääteistä eläketurvaa vastuullisesti. FK on ollut viime aikoina mukana työeläkejärjestelmän vakavaraisuusuudistuksessa ja työeläkevakuutuksen kilpailun kehittämistyössä.

EU-lainsäädäntö vaikuttaa huomattavasti myös suomalaisen eläketurvan toimeenpanoon. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että varsinaisia EU:n vakuutusdirektiivejä ei tarvitsekaan työeläkealalla noudattaa. FK:n kautta työeläkevakuutusyhtiöt saavat suoran vaikutuspinnan ja tietolähteen alaan vaikuttavaan EU-sääntelyyn.

Finanssialan sääntelyä ja velvoitteita uhkaa vyöryä myös työeläketoimintaan. Pankeille ja vakuutusyhtiöille on muun muassa tullut runsaasti velvoitteita, jotka liittyvät sinänsä tärkeään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan. Pankit on velvoitettu kysymään asiakkailtaan monia, asiakkaiden mielestä tungettelevalta tuntuvia kysymyksiä muun muassa poliittisesta vaikutusvallasta ja tilitapahtumien määristä.

Pankkien kysymyspatteristoa ei pidä ulottaa pakollisena työeläkeyhtiöille.

Nyt virkamiesvalmistelussa on esitetty, että rahanpesun torjuntaa koskevat velvoitteet ulotettaisiin koskemaan myös suomalaisia työeläke- ja vahinkovakuuttajia, vaikka ne eivät kuulu EU:n rahanpesudirektiivien soveltamisalaan. Työeläkevakuutukset ovat lakisääteisiä ja käytännössä niitä tarjoavilla vakuutuslaitoksilla on sopimuspakko. Työeläkevakuutuksiin liittyvä rahanpesuriski on olematon. Pankkien asiakkailleen tekemää kysymyspatteristoa ei pidä ulottaa pakollisena työeläkeyhtiöille, vaan rahanpesuun liittyvien selvitysten laajuus on jätettävä työeläkeyhtiön oman riskiperusteisen arvioinnin varaan. Sen puolesta FK työskentelee.

FK on lobannut myös sen puolesta, että työeläkevakuutusyhtiöille määräaikaisesti sallittu velan käyttö asuntosijoittamisessa on saanut jatkon vuoden 2022 loppuun saakka. Tällä hetkellä työeläkeyhtiöillä on suunnitteilla tai rakenteilla noin 2 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin. FK ajaa vastaavaa mahdollisuutta myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille.

Työeläkeyhtiöt hyötyvät siis monin tavoin koko finanssialan yhteisestä edunvalvonnasta.