FK:n Kauppi: Tervetuloa yhteinen pankkivalvonta

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi on tyytyväinen, että EU-maiden valtiovarainministerit ovat päässet sopuun yhteisestä pankkivalvonnasta. Seuraavat askeleet kohti pankkiunionia on otettava harkiten. Kaupin mukaan Suomen hallituksen on pidettävä tiukasti kiinni siitä, että suomalaisten pankkiasiakkaiden maksettavaksi ei sälytetä muualla syntyneitä tappiota.

​”EU:n yhteinen pankkivalvonta on tervetullut uudistus. On myös hyvä, että järjestelmän käyttöön ottoa on jonkin verran lykätty, mikä antaa enemmän mahdollisuuksia säännösten sisällön ja vaikutusten tarkempaan arviointiin jatkovalmistelussa. Yhteinen valvonta on rakennettava huolella”, Kauppi sanoo.

Tämän hetken tiedon mukaan yhteinen valvontajärjestelmä aloittaisi toimintansa maaliskuussa 2014. Euroopan keskuspankin yhteyteen perustettava pankkivalvoja valvoisi suoraan ainakin pankkeja, joiden tase on yli 30 miljardia euroa. Suomessa tällaisia pankkeja olisivat OP-Pohjola, Nordea ja Danske Bank.

Kauppi harmittelee, että Ruotsi, Britannia ja Tshekki ovat jäämässä pankkivalvonnan ulkopuolelle. ”FK on pitänyt tärkeänä, että mahdollisimman monet euron ulkopuolisetkin maat olisivat mukana yhteisessä valvonnassa. Ruotsin ja Tanskan mukanaolo olisi Suomen kannalta toivottavaa.”

Kaupin mielestä Suomen on oltava tiukkana ja vaalittava kansallista etua, kun edetään kohti pankkiunionia. ”Suomalaiset pankkiasiakkaat eivät saa joutua maksumiehiksi muualla syntyneille tappioille. Tämä uhka on olemassa, jos pankkiunioniin sisällytetään yhteinen eurooppalainen talletussuoja ja kriisinhallinnan rahoitus.”

”Kaikkien maiden pankkisektorit ja talletussuojajärjestelmät on hoidettava ensin yhdenmukaiseen kuntoon ja pöytä puhdistettava nykyisistä ongelmista. Vasta sitten voidaan alkaa keskustella yhteisvastuun lisäämisestä. Moraalikadon riski on otettava vakavasti. Pankkiunionista on rakennettava houkutteleva, jotta mahdollisimman moni maa haluaa tulla siihen mukaan.”

Yhteisen pankkivalvonnan yksityiskohdista sekä pankkiunionin seuraavista suuntaviivoista päätetään loppuviikon EU-huippukokouksessa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, puh. 020 793 4210
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274