Globaali vakavaraisuussääntely solahti eurooppalaiseen muottiin

Kun kansainvälinen vakuutusvalvojien järjestö ilmoitti joulukuussa 2014 valmistelevansa globaalin tason pääomasäännöksiä, heräsi Euroopassa pelko. Vaativatko uudet säännökset muutoksia suurella vaivalla valmisteltuun Solvenssi II -vakavaraisuussääntelyyn? Huoli näyttää osoittautuvan turhaksi: Solvenssi II -sääntelyä soveltamalla voi toteuttaa myös globaalit vaatimukset.

Vuodesta 2020 alkaen kaikki kansainvälisesti aktiiviset vakuutusryhmät raportoivat vakavaraisuusasemansa menetelmällä, joka perustuu samanlaiseen riskiperusteiseen laskentatapaan kuin EU:ssa vuosikausia sorvattu, vuoden 2016 alussa voimaantullut Solvenssi II. Eurooppalaisen finanssialan tavoitteena on ollut, että globaalit säännökset tehtäisiin sellaisiksi, että Solvenssi II täyttää vaateet. Tämä tavoite näyttää nyt toteutuneen.

Kansainvälinen raportointi liittyy globaalin vakuutusvalvojien järjestön IAIS:n (International Association of Insurance Supervisors) sääntelyyn. IAIS pitää maailmanlaajuisia vakavaraisuusvaatimuksia välttämättöminä, koska yhä useammat vakuutusyhtiöt toimivat maailmanlaajuisesti eikä tällaisia sääntöjä vielä ole.

IAIS:n linjaukset tulivat yllätyksenä, sillä Yhdysvaltojen odotettiin jarruttavan edistystä. Yhteisymmärrys saavutettiin sisällyttämällä kansallisille valvojille vaihtoehtoja, mitä tietoja yhtiöiltä voidaan pyytää. Yhdysvaltain valvojan toiveesta sääntelyssä on mahdollista käyttää toisenlaista taseen laskentatapaa (GAAP+). Eurooppalaisia valvojia varten taas mahdollistetaan pääomavaateen laskeminen myös sisäisellä mallilla.

Myös aasialaiset valvojat ovat siirtymässä riskiperusteiseen järjestelmään, joka perustuu EU:n Solvenssi II -sääntelyyn. Muun muassa Japani, Hongkong ja Taiwan pitävät Solvenssi II:ta esimerkkinä hyvästä ja laadukkaasta valvonnasta.

Maailmanlaajuista vakavaraisuussäännöstöä kehittävä kansainvälinen vakuutusvalvojien järjestö IAIS on vastaavanlainen toimija kuin pankkisektorin Baselin komitea. Euroopan vakuutusvalvontaviranomainen EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) on IAIS:n jäsen. IAIS keskittyy työssään isojen, useissa maissa toimivien vakuutusyhtiöryhmittymien vakavaraisuusvaatimuksiin. Ajatuksellisesti globaalit säännökset koskevat vain kansainvälisesti aktiivisia vakuutusryhmittymiä, mutta todennäköisesti säännökset tulevat jollain aikataululla myös muiden sovellettavaksi.

Uudet säännökset vaikuttavat suuresti Solvenssi II:n uudelleenarviointiin vuonna 2020. Eurooppalaisen finanssialan tulisikin mahdollisimman pian linjata, mitä uudistuksia Solvenssi II:een halutaan tehdä.