Ikääntymisessä tarjolla win-win-win

Esko Kivisaari

Suomen uuden hallituksen ohjelma kertoo selvää kieltään siitä, mitä ikääntyminen aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle. Työllisyysastetta on saatava ylöspäin, jotta pärjäämme. Omalle kaudelleen hallitus on asettanut tavoitteeksi 75 prosentin työllisyysasteen. Matka ei kuitenkaan lopu tähän – 2030-2040-luvuilla tason pitää olla yli 80 prosenttia, jotta ikävyydet vältetään.

Finanssiala ry (FA) on selvittänyt sitä, miten voisimme paremmin selvitä ikäsidonnaisten menojen kasvusta. Suurella osalla suomalaisia merkittävä osa varallisuudesta on sitoutunut omaan asuntoon tai kesämökkiin. Iän karttuessa asunto voi tuntua liian suurelta ja kesämökkiäkin tulee vähemmän käytettyä. Olisi hyvä parantaa mahdollisuutta vapauttaa säästettyjä varoja ja käyttää ne omaan hyvinvointiin.

FA on myös tutkinut, miten perilliset suhtautuvat tulevan perintönsä pienenemiseen. Jos ikääntyvä vanhempi purkaa varallisuuttaan omaan hyvinvointiinsa, on se luonnollisesti pois tulevan perinnön määrästä. FA:n teettämän ja IROResearchin toteuttaman tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa ihmisistä suhtautuu positiivisesti ajatukseen, että heidän vanhempansa purkavat varallisuuttaan rahoittaakseen omaa hyvinvointiaan.

Vaikuttaa siltä, että meillä on käsillä poikkeuksellinen win-win-win -tilanne. Yhteiskunta hyötyy, kun sen kustantamalle hoivalle on vähemmän tarvetta, ikääntyvät hyötyvät parantaessaan hyvinvointiaan ja jälkeläiset ovat vain tyytyväisiä asiasta.

Päänavaus asiassa saatiin, kun edellisen hallituksen aikana toteutui mahdollisuus kertamaksuiseen eläkevakuutukseen. Markkinoille ratkaisut toki tulevat vasta lähitulevaisuudessa. Mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen vaatii lisätoimia. Katse kohdistuu erityisesti tämän hallitukseen ratkaisuihin sote-asiassa. Toivottavasti siihen saadaan malli, jossa ihmiset mielellään vapaaehtoisesti täydentävät yhteiskunnan tarjoamaa turvaa.

Edellytyksenä vapaaehtoiselle täydentävälle turvalle on selkeä palvelulupaus, joka kohtelee yhtäläisesti eri puolilla maata asuvia ihmisiä. Palvelulupausta voisi toteuttaa esimerkiksi palvelusetelillä. Erityisen olennaista on kuitenkin saada soteen mukaan linjaus koko maan kattavasta yhdenvertaisesta asiakasmaksumallista. Mallin pitää mahdollistaa ns. kelluntaperiaatteen toteutuminen – omilla varoilla voi vapaaehtoisesti täydentää sitä, mitä yhteiskunnan turvin saa.

Ikääntyminen muovaa yhteiskuntia ja vaikuttaa kaikilla politiikan ja yritystoiminnan osa-alueilla. Useita satoja päättäjiä, yritysjohtajia ja ikääntymisen teemojen kanssa työskenteleviä asiantuntijoita eri puolilta maailmaa kokoontuu Helsinkiin heinäkuussa keskustelemaan hopeatalouden haasteista, innovaatioista ja ratkaisuista. Finlandia-talolla järjestettävä Silver Economy Forum on osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden virallista ohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja Finanssiala ry järjestävät tilaisuuden yhdessä yhdysvaltalaisen kumppanin Global Coalition on Agingin kanssa. Tilaisuus on samalla yksi lähtölaukaus YK:n terveen ikääntymisen vuosikymmeneen.