Itsetuntoa ja ennakointia Suomen EU-vaikuttamiseen

”Suomalaiset tarvitsevat tervettä itsetuntoa – on toimittava kuten suuret jäsenmaat, jotka ehdottavat asioita komissiolle. Silloin vaikuttaminen on tehokkainta”, EU-komissaari Jutta Urpilainen painotti Finanssi-illassa eduskuntavaalien alla.

Komissaarin viesti oli pysäyttävä. Näinhän sen pitää olla. Tunnollisen kympinoppilaan Suomi-identiteettiin pitää saada aimo annos tervettä itsetuntoa. Onneksi Orpon hallitusohjelmassa on vahvoja enteitä tästä. Hallitus nostaa Suomen kansallisen edun edistämisen ja puolustamisen EU:ssa jokaisen ministeriön keskeiseksi prioriteetiksi.

Finanssiala ry on pitkään korostanut, että sekä valtionhallinnon että finanssialan on oltava aktiivisesti, oikein tavoin ja oikea-aikaisesti mukana vaikuttamassa EU-asioihin. Valtionhallinnossa ei ole ollut riittävän selkeitä ja konkreettisia linjauksia ennakkovaikuttamisesta. Olemme ehdottaneet vuosittaista valtionhallinnon EU-strategiaa, joka ohjaa keskeisten hankkeiden ennakollista vaikuttamista.

======
Tunnollisen kympinoppilaan identiteettiin pitää saada
aimo annos tervettä itsetuntoa.
======

Uudessa hallitusohjelmassa on korostettu Suomen EU-vaikuttamisen tehostamista. Hallitus siirtyy kerran vaalikaudessa annettavasta EU-selonteosta jatkuvaan strategisten prioriteettien määrittämiseen, vaikuttamiseen ja seurantaan. Keskeisistä EU-kysymyksistä laaditaan vuosittain konkreettinen EU-vaikuttamisstrategia. Hienoa, että nämä teemat on nostettu esille – nyt tarvitaan konkreettisia tekoja.  

Liikkuvaan junaan hyppääminen on vaikeaa.

Ei auta, että Suomen eduskunta käsittelee komission valmiin toimintaohjelman, vaan sen kirjauksiin ja siinä määriteltyihin lainsäädäntöhankkeisiin pitää vaikuttaa hyvissä ajoin etukäteen ohjelman ollessa vielä valmistelussa.

Yksi merkittävä vaikuttamisen paikka on juuri nyt ennen vuoden 2024 kesäkuussa pidettäviä eurovaaleja. Euroopan komissiossa valmistaudutaan eurovaalien jälkeen muodostettavan komission viisivuotissuunnitelman sekä sen ensimmäisen työohjelman laatimiseen. Jos haluamme, että suomalaiset erityispiirteet otetaan huomioon EU-sääntelyssä, pitää meidän toimia nyt eikä vasta eurovaalien jälkeen.

On tärkeää, että finanssiala ja muut toimijat Suomessa keskustelevat aktiivisesti uuden komission toimintakauden tärkeimmistä teemoista. Myös toimintakauden aikana vaikuttamisen paikkoja on useita. Suomen on rohkeasti vietävä ehdotuksiaan suoraan komissiolle, kuten monet suuremmat jäsenmaat jo tekevät.

Vaikutetaan EU:ssa rohkeasti ja oikea-aikaisesti – pidetään Suomen ääni kantavana.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan