Jokainen kerryttää itselleen työeläkettä, ja kansaneläkkeen rooli on vain täydentää tätä

Hallituksen kehysriihessä päätettiin leikata kansaneläkemenosta lopettamalla kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksaminen ulkomaille. Tarkoituksena on julkisen talouden menojen karsiminen, mikä on sinänsä varsin kannatettava tavoite. Asiasta on ymmärrettäväsi syntynyt kriittistä keskustelua. On syytä nostaa esiin muutama tärkeä, vähän laajempi näkökulma eläkejärjestelmästä.

Eläkejärjestelmä on yleensä melko hidasliikkeinen – ja aivan tarkoituksella. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että etuuksiin vaikuttavia toimenpiteitä ei tehdä nopeasti, jotta ihmisillä on aikaa reagoida muutoksiin. Työeläkejärjestelmälle onkin tyypillistä pitkähköt siirtymäajat.

Hallituksen päätöksessä sopeutumisaika jää vähäiseksi. Säästöt pitäisi tulla jo vuonna 2025. Muutos kohdistuu myös suoraan jo eläkkeellä oleviin. Vaikka muutos koskee vain rajoitettua joukkoa, se voi olla joillekin henkilöille merkittävä.

======
Eläkejärjestelmän kehittäminen on pitkäjänteistä työtä.
======

Muutos vahvistaa työeläkkeiden keskeisyyttä suomalaisessa eläkejärjestelmässä. Kansaneläkkeitä maksetaan jatkossa vain kotimaahan, mikä korostaa kansaneläkkeiden asemaa osana suomalaista perustoimeentuloturvaa. Oikeastaan muutos perustuu nimenomaan tähän näkökulmaan.

Tarkoituksena on entistäkin selvemmin, että jokainen kerryttää itselleen työeläkettä ja kansaneläkejärjestelmän rooli on vain täydentää tätä, jos työeläke jää jostain syystä pieneksi. Tämä koskee yhtä lailla työntekijöitä ja yrittäjiä.

Tällä hetkellä on meneillään neuvottelut työeläkejärjestelmän uudistamiseksi. Tavoitteena on löytää miljardin euron sopeuttamistoimet. Tehtävä ei ole helppo. Miljardia ei löydy noin vain sormia napsauttamalla esimerkiksi sijoitustoiminnan tuotoista.

Hallitus toimi viisaasti, kun se ei puuttunut työeläkejärjestelmään kehysriihessä. Nyt onkin syytä antaa työeläkeuudistuksen neuvottelijoille työrauha löytää sopivat keinot muutoksen oikeudenmukaiseksi toteuttamiseksi. Eläkejärjestelmän kehittäminen on pitkäjänteistä työtä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan