Kaikki palkkatiedot saa kohta tulorekisteristä

Ensi vuonna Suomessa aukeaa tulorekisteri, jonne ilmoitetaan kaikki kansalaisten palkkatiedot. Myöhemmin, vuoden 2020 alussa, rekisteriin viedään tiedot myös eläkkeistä ja muista etuuksista. Tulorekisteri on tervetullut uudistus, sillä sen hyödyt ovat laajat. Jatkossa työnantajat pystyvät ilmoittamaan henkilöstönsä palkkatiedot yhdellä kertaa kaikille viranomaisille ja muille tahoille.

​Nykyisin työnantajalla on velvoite toimittaa tietoja maksetuista palkoista erikseen esimerkiksi verottajalle, työeläkeyhtiöille ja vakuutusyhtiöille. Tietoja ei hallinnoida yhteisesti missään, vaan järjestelmät ovat hajallaan. Tulorekisteri muuttaa tilanteen ja uudistuksesta hyötyvät kaikki. Hyöty tulee siitä, että tiedot siirtyvät automaattisesti, ilman erillisiä pyyntöjä nopeasti yhteen paikkaan, mistä kaikki tiedon tarvitsijat voivat niitä hakea.

Myös kansalaiset voivat katsella rekisteristä omia tulotietojaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelusta näkee, mille tahoille rekisterin tietoja välitetään. Tulorekisteri korvaa osittain työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia. Kansalainen voi tulevaisuudessa tulostaa tiedot suoraan rekisterin käyttöliittymästä.

Kuva: Valtiovarainministeriö

Tulorekisteri helpottaa asiointia eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kanssa, kun työnantajien ei enää tarvitsisi tehdä erillisiä kuukausi- ja vuosi-ilmoituksia. Jatkossa tiedot siirtyvät tulorekisterin kautta automaattisesti. Olisi tärkeää, että myös pankit saisivat mahdollisuuden tarkistaa rekisteristä asiakkaan tulotiedot esimerkiksi pankkilainan myöntämisen yhteydessä.

Tulorekisterin tekninen toteutus on jo käynnissä ja se tulee käyttöön vaiheittain. Ilmoittaminen uuteen rekisteriin ei tapahdu ihan kivutta, sillä kaikkiin palkanmaksujärjestelmiin on luotava ilmoittamista vastaavat uudet palvelut. Myös vakuutusyhtiöiden järjestelmiin vaaditaan merkittäviä muutoksia, joiden vaikutukset ovat vielä osin tarkemmin määrittelemättä.

Tulorekisteriin tulee ensivaiheessa noin 2,8 miljoonan palkansaajat tulotiedot. Kun eläkkeet ja etuudet tulevat mukaan, rekisterissä on yhteensä noin 4,6 miljoonan tulonsaajan tiedot. Tulorekisterin käytännön toteutuksesta vastaa verohallinto.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat