Kansallinen lisäsääntely olisi vain rasite

 

Avoin ja vuorovaikutteinen lainvalmistelu on demokratian tärkeä periaate. Merkittäviä lakiuudistuksia on yleensä Suomessa valmisteltu laaja-alaisesti eri sidos- ja kansalaisryhmiä kuullen.

Neljännen rahanpesudirektiivin tapauksessa periaatetta ei kuitenkaan noudatettu. Finanssialan Keskusliitto (FK) lähetti ennen 4.11. pidettyä valtioneuvoston istuntoa sähköpostin ministereille, koska listalla oli esitys direktiivin kansallisesta voimaan saattamisesta.

Viestissä kummeksuimme, miksi koti-, kasko- ja matkavakuutusten ottajilta pitäisi kysyä poliittisesta vaikutusvallasta. Halusimme varmistaa, että esityksen seuraukset vakuutusasiakkaille olisivat myös koko hallituksen tiedossa. Toivoimme hallituksen noudattavan myös hallitusohjelman kirjausta, että EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä.

Toimittaja Tuomo Pietiläinen arvosteli FK:n sähköpostia kolumnissaan (HS Talous 21.11.). FK:n johto ja asiantuntijat olivat luonnollisesti jo aiemmin tuoneet esille näkemyksiään virkamiehille ja ministereille. Esitys oli niin kimurantti, että lakipaketti oli vedetty jo kaksi kertaa pois valtioneuvoston listalta.

Finanssiala on sitoutunut rahanpesudirektiivin velvoitteisiin. Hallituksen esitys kyselyvelvoitteesta vahinkovakuutuksissa on kotimaista lisäsääntelyä. EU jätti vahinkovakuutukset direktiivin ulkopuolelle niiden vähäriskisyyden vuoksi.

Epäselvää esityksen antovaiheessa oli, ovatko lakisääteisten vakuutusten ottajat suljettu kyselyvelvoitteen ulkopuolelle. FK:lla ei ollut oikaistavaa ministereille lähetettyyn viestiin, koska se ei sisältänyt virheitä.

FK:lla ei ollut oikaistavaa ministereille lähetettyyn viestiin, koska se ei sisältänyt virheitä.

Toivottavasti kansanedustajat korjaavat esitystä niin, ettei vakuutusasiakkaisiin uloteta tarpeetonta kyselyvelvoitetta. Toivomme, että vakuutusyhtiöt voisivat noudattaa niissä lain mukaista yksinkertaistettua tunnistamisvelvoitetta, jossa vakuutusyhtiö arvioi tilannetta tapauskohtaisesti.

Haluamme stopin kansalliselle lisäsääntelylle, joka tässä asiassa rasittaisi turhaan vakuutuksenottajia. Tässä olemme asiakkaiden asialla. Suomessa on noin 20 miljoonaa vahinkovakuutusta, joten asia koskisi käytännössä meitä kaikkia.

Kirjoitus on julkaistu lyhennettynä alun perin Helsingin Sanomien mielipidesivulla 22.11.


Kuvakaappaus FK:n ministereille lähettämästä sähköpostista.