Kansankapitalismilla on monet kasvot

Osakesäästötilit ovat saaneet lentävän lähdön. Pörssisäätiön mukaan jo 100 000 suomalaista on avannut osakesäästötilin. Lähes puolet kesällä avatuista tileistä kuului uusille sijoittajille. Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen teki Kauppalehden blogissa 18.8. kiinnostavia huomioita yhden toimijan osakerahastoista: myös rahastomerkinnät ovat maaliskuun jälkeen kasvaneet.

On tärkeää, että kaikkiin tarpeisiin löytyy sopivia sijoituskohteita. Reilulla 800 000 kotitaloudella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien varoja on rahastoissa 24 miljardia euroa ja erilaisissa sijoitus- ja eläkevakuutuksissa 35 miljardia euroa. Suomalaiset omistavat pörssiosakkeita noin 32 miljardilla eurolla. Osakesäästötileillä osakevarallisuutta oli heinäkuun lopussa noin 450 miljoonaa.

Yksi keskeinen sijoittamisen periaate on riskien hajauttaminen. Sijoitukset tulee hajauttaa paitsi erilaisiin sijoituskohteisiin, myös ajallisesti. Ajallinen hajauttaminen korostuu erityisesti koronakriisin kaltaisissa markkinakäänteissä. Rahastojen ja vakuutussijoitusten avulla hajauttaminen on helppoa pienilläkin kuukausittaisilla summilla ilman, että sijoittajan tarvitsee olla perillä markkinoiden jokaisesta liikkeestä.

Entistä useampi tiedostaa, että sijoittamisella voi vaikuttaa esimerkiksi ilmastomuutoksen hillintään. Tällä hetkellä rahastoille on saatavilla niiden vastuullisuutta mittaava ESG-arvosana. Se mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia.

Yksi osa sijoittajan omaa riskienhallintaa on sopimuskumppanin valinta. On tärkeää osata tunnistaa rehelliset palveluntarjoajat. Tärkeä osa sisämarkkinoita on, että palveluntarjoaja voi olla myös ulkomainen, eikä niitä pidä automaattisesti epäröidä.

Kotimainen toimija on kuitenkin aina lähellä asiakasta, puhuu omaa kieltä, tuntee esimerkiksi veroraportoinnin yksityiskohdat ja on helposti tavoitettavissa.

Luottamus säästämiseen ja sijoittamiseen liittyy usein varautumiseen tulevaisuuden tarpeeseen. Sijoitusriskit kuuluvat asiaan, mutta uhka poukkoilevista sääntelymuutoksista on myrkkyä sekä sijoittajille että alan toimijoille. Vireillä olevat veropohdinnat toteutuessaan ohjaisivat toimintaa ulkomaille. Kysyä voi, kenen etuja tämä palvelee? Suomessa sijaitseva finanssiala tuo Suomeen työtä, varallisuutta ja verotuloja. Erityisesti näissä vaikeissa oloissa olisi hyvä edistää kotimaista toimintaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat