Kansankapitalismin kunnianpalautus – duunarikin voi vaurastua!

Iloitsen siitä, että suomalaisten päättäjien tyytyväisyys finanssitoimialaa kohtaan on vahvistunut. Tämä käy ilmi Finanssiala ry:n (FA) alkusyksystä teettämästä päättäjäkyselystä. Olemmekin FA:ssa avoimesti ja aktiivisesti tehneet työtä sen eteen, että rahoituksen, sijoittamisen ja vakuuttamiseen merkitys hyvinvointiyhteiskunnassamme kirkastuisi.

Toimintatapojemme ytimessä ovat avoin osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, lobbauksen avoimuus ja toimialaan liittyvien ennakko-oletusten purkaminen. Avoimuuden tärkeydestä kertoo se, että päättäjät – olivat sitten poliitikkoja tai virkahenkilöitä – käyvät kanssamme vuoropuhelua, koska vain sitä kautta voimme lisätä keskinäistä ymmärrystä.

Vuoropuhelun avulla korjaamme usein väärinymmärryksiä. Yksi niistä liittyy kansankapitalismiin, joka mielletään usein yläluokkaisten rouvien ja herrojen harrastukseksi. Todellisuudessa aivan tavalliset suomalaiset säästävät ja sijoittavat kasvavassa määrin.

Peräti 1,7 miljoonaa suomalaista omisti vuonna 2020 sijoitusrahastoja tai kotimaassa noteerattuja pörssiosakkeita. Yli 600 000 suomalaisella on säästö- tai sijoitusvakuutus. Noin 300 000:lla on osakesäästötili. Tähän joukkoon kuulu yhteiskuntaa läpileikkaavasti kaikenlaisia ihmisiä.

Kansankapitalismi sai myös puoluerajat ylittävää kannatusta päättäjiltä. Kyselyssämme yli 70 prosenttia poliittisista päättäjistä piti tärkeänä, ettei suomalaisten halukkuutta säästämiseen ja sijoittamiseen heikennetä sijoittamisen verotusta kiristämällä. Lähes 60 prosenttia myös SDP:n ja vihreiden poliitikoista on samaa mieltä. Duunarikin saa siis vaurastua.  

======
Kansankapitalismi saa myös puoluerajat ylittävää kannatusta päättäjiltä.
======

Myönteinen aalto kansankapitalismia kohtaan tarvitsee ankkurin tulevaan hallitusohjelmaan. Säästäminen ja sijoittaminen on kirjattava hallitusohjelmassa osaksi kansalaisten laajempaa talousosaamista.

Säästämiseen ja sijoittamiseen on myös kannustettava. Verotuksen kiristäminen tuhoaisi jo tehtyä työtä kansankapitalismin edistämiseksi. Järkevä ja maltillinen verotus ja ennakoitava toimintaympäristö asettavat hyvinvointiyhteiskunnassa raamit, joka houkuttelee kansaa säästämään ja sijoittamaan. Tästä kokonaisuudesta päätetään nyt huhtikuussa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan