Kesätyöntekijät ovat näyte tulevaisuuden osaajista

Kesätyöntekijät voi nähdä vertailuarvona siitä, millaisia ovat tulevaisuuden osaajat eri oppilaitoksista ja opiskelualoilta. Työnantajan kannattaa palkata kesäksi monipuolisesti eri taustaisia opiskelijoita. Kesän aikana syntyy varmasti käsitys, millaisia eri koulutusalojen opiskelijoiden vahvuus- ja heikkousalueet työyhteisössä ovat.

Finanssialan kesätyöntekijät ovat usein korkeakouluopiskelijoita. Nuoret tuovat työyhteisöön uusia näkökulmia ja toimintatapoja. He osaavat usein ajatella laatikon ulkopuolelta ja kyseenalaistaa asioita, jotka saattavat vakituisista työntekijöistä tuntua itsestään selviltä. Yksi kesätyöläisten rooleista on toimia kokeneempien työntekijöiden sparraajina. Vastaavasti vakituisten työtekijöiden ammatillista egoa hivelee päästä jakamaan osaamistaan asioista kiinnostuneille nuorille.

Finanssiala ry:n teettämän kyselyn mukaan kesätöillä ja sillä, mille alalle päätyy töihin, on selvä yhteys. Johtotasolla työskentelevistä 47 prosenttia ilmoitti työskennelleensä oman alan kesätöissä. Suomalaisella finanssialalla on hyvät mahdollisuudet työllistää paljon nuoria osaajia. Finanssialan kesätyöntekijät eivät suinkaan ole pelkästään kauppatieteiden opiskelijoita. Erityisesti juridiikan ja IT-alan opiskelijoille on kasvava tarve alan digitalisoituessa ja sääntelyn lisääntyessä.

Kesätyöntekijät ovat yleensä myös hyödyllisiä voidessaan tehdä sellaisia töitä, joita ei ole saatu tehtyä vakituisten työntekijöiden muiden kiireiden takia. Silloin kesätyöntekijästä voi olla suurta apua projektityöntekijänä. Lisäksi nuoret ovat usein vakiväkeä motivoituneempia ja innokkaampia tarttumaan moniin rutiininomaisiin tehtäviin.

Varsinkin suomalaiset finanssialan yritykset kilpailevat lahjakkaimmista opiskelijoista yhdessä kansainvälisten kilpailijoiden kanssa. Silloin myös työnantajamielikuvalla on merkitystä – paras tapa luoda hyvä työnantajamielikuva on työllistää.