Kestävyysvajeesta selviäminen edellyttää oman vastuun lisäämistä

Julkisen talouden kestävyysvajeesta selviäminen edellyttää rakenneuudistuksia elinkeinoelämässä ja julkisessa taloudessa. Lisäksi on kyettävä määrittelemään nykyistä selkeämmin julkisten palveluiden palvelulupausten sisältö, jotta tiedämme, mistä vastaamme itse.

​Valtion velka on pian 100 miljardia euroa ja kuntatalouden velat ylittävät jo 25 miljardia euroa. Julkisen talouden merkittävä velka on kuitenkin muualla. Olemme saaneet yhteiskunnalta eläkkeisiin, terveydenhuoltoon, vanhushoivaan ja työttömyysturvaan liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulupauksia moninkertaisesti tuon velkakirjavelan verran ja julkiseen talouteen kuluu yli 100 miljardia euroa joka vuosi. Julkisen talouden BKT-osuutemme ylittää jo 56 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Tarvitsemme kaikki keinot käyttöön. Kansantalouden kasvua on saatava aikaan tuottavuutta lisäämällä ja työuria pidentämällä. Meidän on pakko saada lisää sekä kotimaisia että ulkomaisia investointeja suomalaiseen yritystoimintaan. Joudumme sietämään tulevaisuudessakin korkeaa verotusta. Kansantaloutemme ei kuitenkaan kestä julkisen talouden painelaskelmien edellyttämää kokonaisveroasteen nostamista yli 15 prosenttiyksiköllä. Siksi tarvitsemme rakenneuudistuksia sekä lisää kansalaisten omaa vapaaehtoista rahoitusta etenkin elämän loppupään palveluihin.

Lähes 80 prosentilla eläkkeelle siirtyvistä on oma maksettu asunto. Suomessa on 800 000 metsänomistajaa, joiden keski-ikä on yli 60 vuotta. Sadoilla tuhansilla suomalaisilla on sijoitusasunto tai vapaa-ajan asunto. Lisäksi meille on kertynyt finanssivarallisuutta yhtä paljon kuin työeläkerahastoissa on varoja. Omaisuus on elämän ehtoopuolella hyödynnettävissä joko omaisuutta realisoimalla tai esimerkiksi ottamalla niin sanottu käänteinen asuntolaina, jolloin omaisuutta ei tarvitse myydä. Tulevaisuudessa julkisen ja yksityisen rahoituksen kumppanuutta voidaan edistää merkittävästi lisäämällä kunnallisen palvelusetelin käyttöä ja poistamalla eläkeiässä otettavan kertamaksuisen elinikäisen lisäeläkevakuutuksen rankaiseva verotus. Julkisen hoivalupauksen täsmennyttyä saamme markkinoille myös vapaaehtoiset hoivavakuutukset.