Kiinteistösijoittajat ilmastotalkoissa

Monet finanssialan yritykset ovat merkittäviä kiinteistösijoittajia. Meillä on iso vaikutus – ja samalla vastuu – siitä, mitä rakennuttajina ja tilaajina vaadimme, millaisia energiaratkaisuja suosimme, mitä kiinteistöpalveluja hankimme ja miten edistämme kiertotaloutta.

Oma työnantajani Ilmarinen tähtää hiilineutraaliin sijoitussalkkuun vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja edellyttää toimenpiteitä kaikissa omaisuusluokissa, kiinteistösijoitukset mukaan lukien. Uskomme, että isojen toimijoiden tulee näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kun muutoshalu on sisäänrakennettu DNA:han, ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät toimet tulevat osaksi arkea.

Rakennuttamisessa vastuullisuus on perustukset, joista ponnistamme ylöspäin. Se tarkoittaa kestävää laatua ja pitkää käyttöikää. Ilmarisen rakennuttamissa taloissa runkorakenteiden käyttöiän vaatimuksena on 100 vuotta, ja vaihdettavien julkisivuosien 50 vuotta. Tämä ei valitettavasti ole normi rakennusalalla.

Energian tuotanto murroksessa

Ison osan kiinteistöjen ilmastovaikutuksista muodostavat lämmitys- ja energiaratkaisut, jotka ovat parhaillaan murroksessa. Tässä murroksessa Ilmarinen on vahvasti mukana. Useampaan kiinteistöömme tuotetaan niin lämpöä kuin sähköä hybridilaitosperiaattein. Meillä on useita aurinkovoimalaitoksia niin toimisto- kuin asuntokohteissa ja tuotamme aina kun vain on mahdollista maasta lämpöä tai kylmää kohteisiimme. Myös kiinteistössä syntyvän hukkalämpö saadaan nykyään kiertoon.

Vastuullinen kiinteistönomistaja kiinnittää huomiota myös ylläpitoon, huollettavuuteen, muunneltavuuteen ja vaihdettavuuteen. Tästä hyötyy sekä ilmasto että kiinteistön käyttäjät. Jokaiseen kohteessamme pitäisi olla terveellistä ja turvallista oleskella, oli kyse työmaasta, toimistosta, kauppakeskuksesta tai kodista.

Vastuullisuus on valintakriteeri

Ei tarvitse olla kovinkaan suuri ennustaja tietääkseen, että vastuullisuus on tulevaisuudessa ja jo nyt yksi tärkeimmistä valintakriteereistä tuotteita tai palveluntoimittajia valittaessa. Oma koti tai yrityksen toimitila on isoimpia valintoja: miksi siis vastuullisuus ei painaisi vaakakupissa?

Kiinteistönomistajille yksi keino osoittaa vastuullisuutta ovat ympäristösertifioinnit. Ilmarinen on ollut ensimmäinen toimija Suomessa, joka sitoutti kiinteistövuokralaiset käytössä olevien kohteiden LEED Volume Program -sertifiointiin. LEED-ohjelmassa tehdään tiivistä kehitys- ja yhteistyötä kiinteistön käyttäjien kanssa, ja ennen kaikkea saadaan näkyväksi kiinteistön käytönaikaiset toimet. Esimerkiksi hotellioperaattoreille sertifiointi on ollut todella merkittävä asia ja valintakriteeri. Sertifiointi tekee kohteen yhteismitalliseksi kansainvälisten standardien mukaan ja nostaa sen kiinnostavuutta. Uudis- ja peruskorjauskohteissa ympäristösertifointi on ollut käytössä jo useita vuosia.

Kiertotalous on mahdollisuus

Kierrätys alkaa olla arkipäivää niin kodeissa kuin työelämässä. Kiertotalouden myötä useat alat elävät isossa murroksessa. Voittajia ovat ne, jotka näkevät murroksen läpi ja sen mahdollisuutena.

Kiertotalouden ratkaisuilla on iso vaikutus myös rakentamisen hiilijalanjälkeen. Ilmarinen sitoutui alkuvuodesta kahden muun toimijan kanssa purkamisen green dealiin, jonka tavoitteena on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä.

Aika pian allekirjoituksen jälkeen pääsimme toteuttamaan kiertotaloutta omassa pääkonttorissamme, kun toimitalon lasikatto oli tullut tiensä päähän. Noin 84 000 kiloa purettua lasia lähti uusiokäyttöön, ja niistä valmistetaan eristevillaa.

Itse uskon vahvasti, että vastuuttomuus ei tänä päivänä ole enää vaihtoehto. Toivoisinkin, että palopuheet vastuullisuuden ympärillä muuttuisivat aidoksi tekemiseksi. Edessämme on huikeita avauksia ja pysyviä ratkaisuja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Tähän tarvitaan meitä kaikkia. Sovitaanko, että käydään tiivistä ja rakentavaa keskustelua? Hienoa, sovittu.

Kirjoitus kuuluu Vastuullinen finanssiala -kolumnisarjaan, jossa Finanssiala ry:n jäsenyhtiöiden edustajat kertovat vastuullisuudesta finanssialalla.