Korona mullisti työelämän kertaheitolla – työntekijä voi voida hyvin, vaikka maailma sairastelee

Finanssiala on Suomessa merkittävä työllistäjä. Finanssialan vastuullisuusteeseissä on tärkeänä osana työhyvinvointi. Koronavirusepidemia on mullistanut nopeasti monen suomalaisen työelämän, joten juuri nyt töissä on erityisen tärkeää voida hyvin.

​Finanssialalla tehdään paljon asiantuntijatyötä. Vaikuttaa siltä, että siirtymä korona-aikaiseen työntekoon on alalla ollut kivuttomampaa kuin monella muulla sektorilla.

Koronapandemia ajoi valtavan osan finanssialan työntekijöistä etätöihin keväällä, ja etätyötä on jatkettu siitä lähtien. Koronakriisi aiheutti myös markkinatilanteen nopean muutoksen, joten taloutta on seurattu tavallista intensiivisemmin. Taloustilanteen vuoksi asiakkaat ovat olleet tavallista kiinnostuneempia sijoitustensa tuotoista ja vakuutustensa sisällöistä. Mandatum Lifen asiakastyö nousikin kevään aikana entistäkin tärkeämpään rooliin. Pystyimme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin, ja asiakastutkimuksen arvosanat ovatkin pysyneet korkealla tasolla poikkeusaikana.

Vain hetki ennen koronan aiheuttamia poikkeusoloja olimme hyvin erilaisissa tunnelmissa. Helmikuussa juhlimme valintaa Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -instituutin suurten yritysten sarjassa. Henkilöstötyytyväisyys asetettiin jo vuonna 2008 yhdeksi Mandatum Lifen strategisista tavoitteista. Siitä lähtien talossamme on jo vuosia tehty pitkäjänteistä työtä henkilöstökäytäntöjen kehittämiseksi ja panostettu henkilöstön viihtymiseen ja jaksamiseen. Pitkäjänteinen työ on kantanut hedelmää koronaepidemian aikana.

Tänä poikkeuksellisena aikana olemme säännöllisesti tutkineet henkilöstön tuntemuksia, ja tutkimusten perusteella kokonaishyvinvointi on säilynyt hyvänä.

Miten työntekijöistä sitten on huolehdittu poikkeuksellisena aikana?

Perustimme vuoden alussa koronavalmiusryhmän, joka on arvioinut tilannekuvaa ja vastannut tiedottamisesta. Olemme viestineet aiheesta työntekijälähtöisesti tuoden esiin sen, miten muuttuva epidemiatilanne vaikuttaa toimintaamme. On myös osoittautunut tärkeäksi, ettei vain yrityksen ylintä johtoa ole valjastettu kriisitilannetta ja -viestintää hoitamaan. Korona-aikana lähiesimiehillä on ollut poikkeuksellisen tärkeä rooli. He ovat pystyneet kertomaan, mitä tilanne on tarkoittanut juuri omassa yksikössä tai omassa tiimissä. Esimiehen tehtävänä on ollut pitää yhteyttä, kysyä ja kuunnella: mitkä asiat huolestuttavat juuri nyt?

Koronavirusepidemian aikana tilanteet ovat muuttuneet nopeasti, välillä jopa päivittäin. Tämän vuoksi olemme julkaisseet säännöllisesti selkeitä ohjeita kaikista niistä poikkeuksista, jotka ovat koskettaneet käytännön arkea. Ohjeiden selkeys ja helppo löydettävyys tuovat turvaa ja jatkuvuutta työntekijöiden arkeen. Haluamme pitää työntekijämme terveinä ja turvassa ja varmistaa, että jokainen työntekijä voi kohdistaa panoksensa ja energiansa omaan ydintekemiseensä.

Ihmiset ovat kriisissä hyvin erilaisissa tilanteissa, ja koronapandemia kuormittaa ihmisiä eri tavoin. Jokainen työntekijä on huomioitava yksilöllisesti. Esimerkiksi työn joustoja ja työtehtäviä on muokattu vallitsevan tilanteen mukaan, ja monia perinteisiä muun muassa terveydenhuoltoon liittyviä työsuhde-etuja muokattiin paremmin tilanteeseen sopivaksi.

Normaalit johtamisen kulmakivet, läsnäolo ja luottamus toimivat hyvin myös, vaikka olemme olleet fyysisesti etäällä. Huolenpitäjinä eivät ole olleet pelkästään yrityksen johto ja esimiehet, vaan myös kollegat ovat kantaneet vastuuta toisistaan. Tuen saantiin on ollut erityisen alhainen kynnys.

Paluu takaisin osittaiseen lähityöhön vaatii taas uudenlaisten työtapojen, yhdessäolon ja kohtaamisten opettelua. Kun pohja on kunnossa, on helpompi välttää karikot silloin kun niitä seuraavan kerran eteen tulee.

Kirjoitus kuuluu Vastuullinen finanssiala -kolumnisarjaan, jossa Finanssiala ry:n jäsenyhtiöiden edustajat kertovat vastuullisuudesta finanssialalla.