Kun sielu taivaaseen vilahtaa, tiedot järjestelmään kilahtaa

Testamentti, pankkitili, valtakirjat… Omaisen kuoleman jälkeistä surua ei ainakaan helpota valtava paperisota, joka vaaditaan vainajan asioiden hoitamiseen. Olisiko mahdollista luoda palvelu, joka automaattisesti käynnistäisi tietojen haun ja kokoaisi tiedot sähköiseen palveluun?

On hankalaa hahmottaa kokonaisuutta, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon lähiomaisen kuoltua. Omainen joutuu juoksemaan eri papereiden perässä ja käynnistämään itse selvityksiä. Omainen harvoin edes tietää, mitä vainajan asioita tulee hoitaa ja missä järjestyksessä.

Luukulta toiselle juokseminen on raskasta ja turhauttavaa. Finanssiala ry on yhdessä muun muassa verohallinnon, maistraattien, Väestörekisterikeskuksen ja hautaustoimistojen kanssa luomassa niin sanottua kuoleman ekosysteemiä, joka kokoaisi eri tahojen tiedot yhteen palveluun helpottamaan omaisten taakkaa.

Kuoleman ekosysteemin järjestelmä voisi toimia esimerkiksi näin:

Omainen aloittaa kirjautumalla asiointikanavaan, josta löytyy neuvoja asioiden hoitamiseen. Palvelusta löytyy myös kuolintodistus ja viestipohja, jolla kuolemasta voi ilmoittaa eri palveluntarjoajille, kuten lakkauttaa sanomalehtitilauksen. Esimerkiksi pankille tieto menee automaattisesti.

Kun kuolema on tallentunut väestötietojärjestelmään, käynnistyy kuolinpesän asioiden hoitoon tarvittavan sukuselvityksen koonti. Sukuselvitys ilmestyy valmistuttuaan asiointikanavaan.

Omaiset täydentävät ja vahvistavat vainajan omaisuudesta automaattisesti saadut tiedot. Tiedot kerätään palveluun samaan kansioon testamentin, avioehdon ja sukuselvityksen kanssa. Kun tarvittavat tiedot ovat kasassa, tulee perukirja omaisille tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Jos omaiset haluavat myydä vainajan omaisuutta, voi vaikkapa kiinteistönvälittäjälle antaa oikeuden nähdä perukirja suoraan asiointikanavassa.

Järjestelmään liittyy vielä runsaasti kysymysmerkkejä. Testamentti ei välttämättä ole sähköisessä muodossa tai edes tallessa. Kuka voi edustaa kuolinpesää? Mistä saadaan tieto vainajan omaisuudesta? Yksi ihmetyksen aihe on, miksi elämäntapahtumat yhteen kokoava sukuselvitys käynnistetään vasta kuolon koittaessa: sehän voisi koostua automaattisesti sitä mukaa kuin lapsia syntyy ja puolisot vaihtuvat.

Koko projektin tavoitteena on, että kuoleman jälkeen asiat tapahtuisivat mahdollisimman automaattisesti. Omaisilla on surutyö käynnissä samaan aikaan, joten helpon, sujuvan ja selkeän palvelun tarve korostuu.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat