Lobbarirekisteri Suomeen

Lobbaus on vaikuttamista yhteiskunnallisiin päätöksiin. Se kuuluu olennaisena osana avoimeen ja moniarvoiseen demokratiaan. Viisas päättäjä kuuntelee eri osapuolten näkemyksiä ja asiantuntemusta ennen päätöksentekoa. Päättäjät tarvitsevat tietoa valmisteltavien asioiden vaikutuksista ja eri näkökulmista.

Erilaisten eturyhmien tekemän lobbauksen eli edunvalvontatyön pitää olla avointa. Lobbausta harjoittavat lukemattomat tahot – muun muassa toimialojen etujärjestöt, elinkeinoelämä, palkansaajaliike, kansalaisjärjestöt, yritykset ja konsulttifirmat.

Suomalaisesta lobbaamisesta voitaisiin tehdä entistä avoimempaa ja ymmärrettävämpää. Merkittävä askel olisi lobbarirekisterin perustaminen. Yhtenä vaihtoehtona olisi, että eduskunta ylläpitäisi rekisteriä, johon lobbausta tekevien järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten pitäisi ilmoittautua. Tahot ilmoittaisivat rekisteriin myös niiden lobbausta tekevät henkilöt. Ituja lobbarirekisteristä Suomessa on. ProCom – Viestinnän Ammattilaiset ry ylläpitää vapaaehtoista lobbarirekisteriä omille jäsenilleen. Rekisterissä on vain reilut 40 henkilöä.

EU-tasolla pakollinen lobbarirekisteri olisi myös tarpeen. EU-komissio ylläpitää tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen perustuvaa avoimuusrekisteriä. Suomen finanssialan edunvalvojana Finanssialan Keskusliitto on ollut EU:n rekisterissä alusta lähtien. Tänä päivänä yksikään uskottava ja varteenotettava EU:ssa edunvalvontatyötä tekevä taho ei voi olla kuulumatta avoimuusrekisteriin.

Avointa keskustelua omilla kasvoilla

Lainvalmistelun on pohjauduttava avoimuuden periaatteisiin. Yhteiskunnallisesti merkittävistä uudistuksista on käytävä myös julkista keskustelua. Riippumattomalla medialla on oma tärkeä roolinsa keskustelun herättäjänä. Vallankäyttäjien velvollisuus on sietää keskeneräisten asioiden käsittelyä julkisuudessa. Se kuuluu vallankäytön valvontaan. Kansalaisen vaaleissa antama valtakirja velvoittaa poliitikkoja julkiselle keskusteluareenalle kaikissa tilanteissa.

Lobbausta harjoittavien tahojen on oltava myös mukana julkisessa keskustelussa avoimesti omilla nimillään ja kasvoillaan. Erityisesti poliittisesti kiistanalaisissa asioissa jotkut tahot herkästi piiloutuvat esimerkiksi konsulttifirmojen taakse, jolloin eri intressipiirien tavoitteet eivät tule julkisuudessa esille. Sellainen tapa ei istu avoimeen demokratiaan.

Finanssialan Keskusliitto ottaa kantaa finanssialan edunvalvojan roolissa. Tuomme avoimesti ja reilusti esille tavoitteisiimme liittyvät olennaiset näkökulmat, myös erilaiset mielipiteet. Käymme mielellään julkista vuoropuhelua tavoitteistamme myös niiden kanssa, jotka eivät ajattele asioista samalla tavalla kuin me.

Tänään avatuilla uusilla verkkosivuillamme, osoitteessa finanssiala.fi, kerromme entistä avoimemmin ja selkeämmin omat edunvalvontatavoitteemme. Sivuilta löydät myös finanssialan lobbareiden nimet ja yhteystiedot.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat