Maksuliikenne-estot ovat kallis ja epävarma tapa torjua peliongelmia, toteaa talousvaliokuntakin

Eduskunnan talousvaliokunta kritisoi lausunnossaan rahapelihaittojen hillitsemiseksi esitettyjä maksuliikenne-estoja. Myös finanssiala suhtautuu kriittisesti kalliisiin ja tehottomiin maksuliikenne-estoihin, ja samoilla linjoilla ovat muun muassa valtiovarainministeriö, keskusrikospoliisi sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hallitus esittää rahapelihaittojen hillitsemiseksi maksuliikenne-estoja, jotka kohdistettaisiin arpajaislain vastaisesti markkinoiviin yrityksiin. Tämä tarkoittaa lähinnä ulkomaisia rahapeliyrityksiä.

Peliongelmiin on tärkeä puuttua. Finanssiala on määrätietoisesti halunnut parantaa suomalaisten taloustaitoja – peliongelmat ovat kiistatta taloudellisen hyvinvoinnin esteenä. Maksuestot eivät kuitenkaan ole pelihaittojen ehkäisyyn toimiva ase. Päinvastoin: estot ovat kallis ja monimutkainen keino, jonka toimivuudesta ei ole takeita.

Talousvaliokunta toteaa hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa, että maksuliikenne-estojen aiheuttamat lisäkustannukset tulevat kaikkien maksupalveluiden käyttäjien maksettaviksi ja vähentävät pankkien mahdollisuuksia kehittää maksujärjestelmiä muilla tavoin.

Maksujen erottelu vaatisi muun muassa teknisten yhteyksien luomista pankkien asiakasrekistereiden ja maksujärjestelmien välille ja perustavanlaatuisia muutoksia pankkien järjestelmiin. Pelkästään maksuestojen ylläpidosta saattaisi koitua useiden miljoonien eurojen vuotuiset kustannukset pankeille – kehitystyön kustannusten lisäksi.

Talousvaliokunta korostaa tarvetta varmistua siitä, että estoilla ei häiritä laillista maksuliikennettä.

Tilimaksamisessa pankeilla ei ole keinoja erotella rahapelaamista koskevia tapahtumia muista maksutapahtumista. On suuri riski, että estot blokkaisivat myös sallittuja maksutapahtumia. Esimerkiksi jos mannersuomalainen työskentelisi kieltolistalla olevalle rahapeliyhtiölle, pysäyttäisi rahaliikenteen esto myös palkanmaksun.

Valiokunta kritisoi lausunnossaan myös puutteellista vaikutusarviota: hallituksen esityksessä ei punnita kattavasti kustannusten ja saavutettavien hyötyjen välistä tasapainoa.

Estojen vaikuttavuudesta ei ole tutkimusnäyttöä, ja niiden kiertäminen olisi helppoa. Tutkimusten mukaan ulkomaisilla uhkapelisivustoilla pelaavat useimmiten koulutetut nuoret aikuiset, joilla todennäköisesti on osaamista kiertää maksuliikenne-estoja esimerkiksi avaamalla tili tai maksukortti ulkomaiseen pankkiin.

Hallituksen esitys sisältää useita toimia peliongelmien hillitsemiseen, ja näitä toimia on syytä kartoittaa entistä laajemmin. Esimerkiksi peliautomaattien saatavuutta on huomattavasti helpompi rajoittaa kuin uhkapelisivustojen, varsinkin kun näyttöä uhkapelaamisen maksuliikenne-estojen tehokkuudesta ei ole.

Teksti on alun perin julkaistu mielipidekirjoituksena Kauppalehdessä.