Mielenterveysongelmat koskettavat yhä useampia – lisääntyvä ymmärrys kirittää vakuutusalaa

Mielenterveysongelmat koskettavat yhä useampia suomalaisia. Siksi myös vakuutusyhtiöiltä on lupa odottaa yhä selkeämpiä vastauksia siihen, miten mielenterveyden häiriöt vaikuttavat vakuutushakemuksiin.

Suomalaiset mielenterveysjärjestöt ovat tehneet hyvää ja arvokasta työtä haastaessaan vakuutusyhtiöitä vuoropuheluun mielenterveyden häiriöiden vaikutuksista vakuutushakemuksiin.

Viime vuosien nopeasti lisääntyvä ymmärrys mielenterveyden häiriöiden kirjosta on jo vaikuttanut siihen, että vakuutus voidaan monessa tapauksessa myöntää rajoitusehdoin, sen sijaan, että hakija jäisi kokonaan ilman vakuutusturvaa. Parempaan ymmärrykseen tukeutuen on selvää, että mielenterveyden häiriöiden vaikutuksia vakuutushakemuksiin on myös perusteltua tarkastella tapauskohtaisesti.

Finanssialan ja mielenterveysjärjestöjen keskustelutilaisuudessa huhtikuun alussa julkistettiin professori Hasse Karlssonin selvitys mielenterveyden häiriöistä ja käytiin arvokasta vuoropuhelua.

Tilaisuuden puheenvuoroissa korostettiin myös finanssialan haluavan, että mielenterveysongelmiin saadaan oikea-aikaista ja vaikuttavaa hoitoa. Hoidettu terveysongelma on aina parempi kuin hoitamaton ongelma. Myöskään terapiassa käymisen ei haluta itsessään heikentävän esimerkiksi asiakkaan mahdollisuuksia vakuutuksen saamiseen. Tämä on yksi huoli, joka mielenterveyden häiriöihin ja vakuutusten hakemiseen liittyy.

======
Vakuutusyhtiöiltä on lupa odottaa yhä selkeämpiä

vastauksia siihen, miten mielenterveyden häiriöt
vaikuttavat vakuutushakemuksiin.
======

Mielenterveyden häiriöistä käytävän keskustelun ytimessä ovat terveyteen liittyvät vapaaehtoiset vakuutukset ja aiempien sairauksien vaikutukset vakuutusten myöntämiseen. Lähtökohtaisesti kaikissa terveyteen liittyvissä vakuutuksissa asiakkaan aiemmat sairaudet rajataan vakuutuksen ulkopuolelle. Siksi terveysselvityksessä kysytään monipuolisesti terveydentilaan liittyviä tietoja aiemmista sairauksista – myös mielenterveyden häiriöistä.

Terveysselvityksen avulla kerätyn tiedon ja vakuutusyhtiön päätöksenteon taustalla vaikuttaa tutkimustieto eri sairauksista ja niiden riskeistä. Alalla seurataankin aktiivisesti lääketieteen ja eri sairauksiin liittyvien hoitomuotojen kehitystä. Kun ymmärrys mielenterveyden häiriöistä kasvaa, myös vakuutusten myöntämiseen ja terveysselvityksiin liittyvät prosessit kehittyvät jatkuvasti.

Finanssialan ja vapaaehtoisen vakuuttamisen rooli on täydentää sosiaaliturvaa ja julkista terveydenhuoltoa. Hyvin toimiva yksityinen vakuutusmarkkina varmistaa, että terveysvakuutuksia saa ilman aiheettomia vapaaehtoisen vakuutustarjonnan aukkoja. Yksittäiset vakuutusyhtiöt voivat erikoistua tai tehdä vastuunvalintaa sellaisella tavalla, joka rajaa esimerkiksi haastavissa ja monimutkaisissa mielenterveystilanteissa vakuutusturvaa.

Yksittäisen kansalaisen näkökulmasta on olennaista, että markkinoilla on tarjolla kattava ja laadukas palveluvalikoima, jossa myös mielenterveyskysymyksiin pystytään suhtautumaan tutkitun tiedon ja asiakastarpeiden pohjalta.

Koronapandemia on ollut erityisesti nuorille ja myös mielenterveyden häiriöistä kärsiville vaikeaa aikaa. Nyt uudet kriisit painottavat entisestään mielen hyvinvoinnin merkitystä. Tässä ajassa korostuu erityisesti yhteistyön ja rakentavan vuoropuhelun tarve. Ymmärtämällä paremmin toisiamme voimme olla ratkomassa yhtä aikamme kasvavaa ongelmaa ja käydä keskustelua siitä, mitä tilanteen parantamiseksi voimme yhdessä tehdä.