Miksi julkinen omistajarekisteri hylättiin?

Median on vahdittava vallankäyttäjien toimia. Tätä työtä toimittajat eivät voi tehdä ilman toimivia työkaluja. Osakeomistuksen yleisöjulkisuus on tämän vuoksi tärkeä periaate.

EU:n arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon yhteydessä on tullut esille tarve järjestää suomalaisten osakeomistusten yleisöjulkisuus uudella tavalla. Tavoitteena on ollut sekä osakesäilytyksen avaaminen kilpailulle että omistusten julkisuuden turvaaminen vähintään nykyisenkaltaisena. Kilpailun täysimittainen avaaminen vaatisi Suomessa hallintarekisterikiellon poistamista.

Valtiovarainministeriön työryhmä esitti kesällä ratkaisuksi Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämää julkista rekisteriä omistajatiedoista, joka päivitettäisiin neljästi vuodessa. Tutkivan journalismin yhdistys ry, Taloustoimittajat ry, Oikeustoimittajat ry ja Politiikan toimittajat ry pitivät mallia avoimuuden kannalta riittämättömänä.

Finanssialan keskusliiton (FK) asiantuntijat kävivät alkusyksystä toimittajayhdistysten puheenjohtajien kanssa keskusteluja siitä, miten ja mihin tarkoituksiin toimittajat käytännössä käyttävät omistustietoja. Tämä hyödyllinen vuoropuhelu antoi sysäyksen siihen, että FK alkoi kehittää uutta mallia, jossa esimerkiksi tietoa tarvitseva toimittaja saisi omistajatiedot reaaliaikaisesti pyynnöstä suoraan suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä tileiltä (niin sanottu on-demand-malli).

Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd) julkisti 14. marraskuuta lakiluonnoksen arvopaperikeskusasetuksen voimaan saattamisesta. Valitettavasti FK:n esittämästä uudesta julkisuusmallista ei ehditty käydä sitä ennen julkista keskustelua. Uusi malli on mainittu lakiluonnoksessa, mutta sitä ei jostain syystä esitetty jatkovalmisteluun. Miksi ministeri hylkäsi omistuksen yleisöjulkisuutta ja toimittajien työkaluja selvästi parantavan julkisen omistajarekisterin?

Rinteen lakiesitys avaa kilpailua arvopaperikeskuspalveluissa vain näennäisesti. Suomalaiset pankit jäisivät eriarvoiseen asemaan eurooppalaisiin kilpailijoihinsa verrattuna. Esitys säilyttäisi Euroclear Finlandin monopolin osakesäilytyksissä Suomessa. Valtiovarainministeriön vertailujen mukaan Euroclear Finlandin kustannustaso on sen pohjoismaisiin kilpailijoihin verrattuna noin kolminkertainen.

Onko suomalaisten sijoittajien vastedes houkuttelevampaa sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin kotimaisten sijaan? Mikä siinä tilanteessa on Helsingin pörssin tulevaisuus? Miksi valtiovarainministeri ei tartu eväisiin, joilla saisimme potkua Suomen arvopaperimarkkinoihin? Näillä eväillä on vaikutusta kasvuun ja hyvinvointiin.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 24.11.2014