Miksi palot ja niiden syyt pitää tutkia?

Palonsyyntutkinta kipuilee, mitä se on tehnyt jo vuosikausien ajan. Tulipalo on
hyvin erityinen tapahtuma, jonka aikana palokohde ja sen olosuhteet muuttuvat ratkaisevasti. Puutteellisesti tehdyt ensitoimet palopaikalla johtavat palonsyyntutkinnan ja joskus myös vakuutusyhtiön korvauskäsittelyn kannalta huonoihin lopputuloksiin.

Syitä kipuiluun on useita. Tutkintaa tekevät pelastus- ja poliisiviranomaiset, vakuutusala ja joskus myös muut viranomaiset. Vaikka asiaan liittyvät toimivaltuussäännökset ovat suhteellisen tuoreita, päällekkäisyyksiä ja aukkopaikkoja piisaa. Kun vastuutahoja on monia, ei toiminnan yhteensovittaminen ole aina helppoa. Vakuutusalan rooli on toimia pelastus- ja poliisiviranomaisten keskellä liimana ja saattaa yhteen eri osapuolien osaaminen ja ammattitaito.

Poliisin tehtävänä on tutkia palot, joissa on selkeä rikosepäily. Avainsana tässä on ”selkeä”. Monta kertaa palon aikana ei ole minkäänlaista rikosepäilyä, vaan se ilmenee myöhemmässä tutkinnassa. Harmillisen usein tämä myöhempi taktinen tutkinta laiminlyödään. Seulasta menee läpi rikosasioita ja se on merkittävä epäkohta.Poliisilla on tutkintavelvollisuus myös paloissa, joiden luonnollista syttymissyytä ei tiedetä. Tätä tutkintaa poliisi on vähentänyt merkittävästi. Aiemmin poliisi kirjasi tällaisia tapauksia yli 2 000 vuodessa, viime vuonna runsaat 1 400. Poliisi myös halusi lopettaa kokonaan näiden palojen tutkinnan, mutta vakuutusalan aloitteesta tutkintavelvollisuus kirjattiin poliisilakiin.

Miksi vakuutusala haluaa laadukasta palonsyyntutkintaa? Tärkein syy on tieto siitä, miten vastaavat palot voidaan ennalta estää. Muita syitä ovat vakuutusasiakkaiden neuvonta sekä tilastointi, syttymissyyt, vahinkojen taustat, suojeluohjeiden vaikutus, oikea vakuutuskorvaus oikeasta vakuutuslajista, rikoksen poissulkeminen ja selvittäminen sekä petosrikollisuuden torjunta.

Laadukas tutkinta edellyttää erityisosaamista. Sitä löytyy poliisi- ja pelastusviranomaisilta sekä myös vakuutusalalta. Mutta tätä osaamista ei ole otettu täysimääräisesti käyttöön. Poliisin perustutkinnan linjaus ”kaikki tutkivat kaikkea” ei toimi. Kaikkien osapuolien yhdessä tekemä huolellinen tutkinta varmistaa oikeaan lopputulokseen pääsemisen. On tärkeää saada selville, mitä oikeasti on tapahtunut, merkitseepä se esimerkiksi vahingon korvattavuuden kannalta mitä tahansa.

Vakuutusalalla liimaamista riittää. Poliisi on myöntänyt tutkinnassa olevan puutteita. Vakuutusalan ehdotus on, että kaikkiin poliisilaitoksiin nimettäisiin palonsyyntutkintaan erikoistuneet tutkijat.

Palovahingot lukuina

• Vuonna 2013 palovahingoista maksetut korvaukset 197,3 milj. €
• Korvatut vahingot 7 132 kpl; kotitaloudet 4 615 kpl, yritykset 2 517 kpl
• Keskivahinko 27 000 €
• Vahinkomeno/päivä 540 000 €
• Korvattuja palovahinkoja/päivä 20 kpl
• Suurpalot vuonna 2014 (vahinko yli 200 000 €) 187 kpl
• Vahinkomeno suurpaloissa 91 milj. €
• Suurpalojen keskivahinko 486 000 €