Mitä jokaisen pitäisi tietää taloudellisesta varautumisesta

Mitä paremmin suunnittelee omaa talouttaan ja varautuu tulevaan, sitä turvallisemmin mielin voi ajatella huomista. Suunnittelu ja varautuminen iän mukanaan tuomiin elämänmuutoksiin kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä. Ikääntyminen voi tuoda yllätyksiä nopeastikin.

Oletko selvillä mistä oma toimeentulosi eläkevuosinasi koostuu? Useimmilla pitkä työura takaa eläketurvan, ja tilastojen mukaan monella suomalaisella kotitaloudella on varallisuutta lisääntyvässä määrin. Seniori-iässä asunto on usein jo velaton.

Omistatko esimerkiksi kesämökin tai metsää? Voi olla hyödyllistä pohtia niiden tarpeellisuutta erityisesti myöhemmässä eläkeiässä. Olisiko rahalle parempaa käyttöä johonkin muuhun tarkoitukseen? Ehkä tulevaan elämäntilanteeseesi sopisi paremmin toisenlainen asunto tai tarvitset palveluita tai apua eläketulojen lisäksi oman hyvinvointisi parantamiseksi.

Oma taloudenhallintasuunnitelma on tärkeä työkalu tulevaisuuteen varautumisessa, ja se kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä. Taloudenhallintasuunnitelmassa tulisi esimerkiksi viiden vuoden ajanjaksoissa hahmotella etukäteen oman taloudenpitoon tulossa olevia mahdollisia muutoksia. Pohdi mitä omia toiveita sinulla on tulevaan ja miten saat ne budjettisi avulla täytettyä.

Koti on varallisuutta – selvitä sen arvo

Eläkkeellä olevien kotitalouksien asuntovarallisuus on usein varsin suuri suhteessa muuhun varallisuuteen ja käytettävissä oleviin tuloihin. Myös asumiseen liittyvät kulut ovat yleensä suuria muihin kuluihin verrattuna.

Kannattaa miettiä, onko oma asunto sopivan kokoinen vai kannattaisiko vaihto pienempään. Asunnosta aiheutuvat kuukausittaiset kulut ovat silloin yleensä pienemmät, ja asunnon vaihdosta saattaa jäädä rahaa muuhun tarpeelliseen. Minkälainen asunto vastaisi parhaiten ikääntymisen myötä muuttuvia tarpeitasi ajatellen?

Osaa kasvukeskuksissa olevista asunnoista voidaan hyödyntää lisärahoituksen lähteenä käyttämällä käänteistä asuntolainaa. Käänteisessä asuntolainassa asunnon omistaja saa asuntonsa arvoa vastaan rahaa pankilta joko vähitellen tai kertasummana. Asunnon omistus- ja asumisoikeus säilyvät ennallaan. Käänteisen asuntolainan ideana on vapauttaa asunnon arvoa ja jatkaa asumista kuten ennenkin. Laina-aikana asunnon omistaja maksaa vain lainaan liittyvät korot.

Elämä muuttuu – tarkista vakuutukset

Tarkista vakuutuksesi säännöllisesti, jotta vakuutusturvassasi ei ole aukkoja eikä päällekkäisyyksiä. Tarvittavat vakuutukset riippuvat omasta elämäntilanteesta, terveydentilasta ja omaisuudesta.

Omaa vakuutusturvaa on hyvä miettiä ajoissa, sillä myöhemmällä iällä tulleilla sairauksilla voi olla suuriakin vaikutuksia vakuutusten myöntämiseen, ehtoihin ja vakuutusmaksuihin. Kotivakuutus on tärkeä perusvakuutus. Omaa ja perheen vakuuttamista ei kannata unohtaa. Henkivakuutuksen avulla voit varmistaa jälkeenjäävien taloudellisen tilanteen tai esimerkiksi jäljellä olevien lainojen maksamisen.

Vakuutusta otettaessa tulee perehtyä sopimuksen sisältöön ja arvioida sen sopivuus omaan tilanteeseen. Kannattaa tarkistaa, mitä vakuutus korvaa ja mitä ei. Vakuutusyhtiöstä voi kysyä lisää, jos jokin asia jää epäselväksi. Vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioiden ongelmissa voi olla yhteydessä myös FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan.