Mitä olen oppinut lobbaamisesta?

Työskenneltyäni Finanssiala ry:ssä pari kuukautta olen ulkopuolisena päässyt luomaan oman näkemykseni lobbaamisesta. Aloittaessani en tarkalleen tiennyt mitä odottaa lobbaustoiminnalta. Anders Blomin väitöskirja suomalaisen liike-elämän poliittisesta edunvalvonnasta, oli vuotta aikaisemmin käynnistänyt Suomessa keskustelun lobbarien roolista päätöksenteossa. Myös lobbareiden rooli kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa herätti runsaasti huomiota.

Astuessani FA:n toimistoon ensimmäisenä työpäivänäni, yllätyin siitä, kuinka erilaisia koulutus- ja urapolkuja kulkeneita ihmisiä siellä työskentelee. Asiantuntijat olivat aikaisemmin työskennelleet muun muassa politiikan avustajina niin Suomessa kuin Brysselissä, jäsenyhtiöissämme, keskuspankissa, valvovina viranomaisina, ohjelmistoyhtiöissä ja poliisissa.

FA on dynaaminen järjestö, jonka työ on kokonaisvaltaista ja menestyksekästä. Käytännössä se tarkoittaa, että asioista ollaan aina pikaisesti perillä. Eri tiimien jäsenet työskentelevät myös päivittäin ristiin toistensa rinnalla eri projekteissa. FA:n asiantuntijat vaikuttavat eri työryhmissä, jotka ovat usein eurooppalaisten kattojärjestöjemme tai kotimaisten ministeriöiden asettamia. Niissä pohjustetaan useimmiten finanssialan tulevaa lainsäädäntöä. Tämä on se lainvalmistelun vaihe, jossa on paras mahdollisuus vaikuttaa.

Monipuoliset tiimit ja FA:n horisontaalinen rakenne mahdollistavat parhaan osaamisen hyödyntämisen ja asioiden tarkastelemisen eri näkökulmista. Asiantuntijamme tuovat tämän suorana seurauksena lisäarvoa lainvalmisteluun – päätöksenteon tueksi.

Lisäksi asiantuntijoitamme kutsutaan eri kuulemisiin ja tapaamisiin lainsäätäjien ja viranomaisten kanssa. Lienee selvää, että kansalaisia palveleva laadukas lainsäädäntö syntyy päättäjien käydessä vuoropuhelua yhdessä eri sidosryhmien kanssa. On myös muistettava, että finanssialaan liittyvä sääntely on usein hyvin monimutkaista: silloin on hyvä, että FA:n kokeneet asiantuntijat pystyvät tarjoamaan näkemyksensä. Erityisesti pystymme tarjoamaan realistisia arvioita valmisteltavien asioiden käytännön vaikutuksista.

Tuotamme myös kattavasti mediasisältöä eri kanaviin. Julkaisemme säännöllisesti raportteja, uutisia, kolumneja, videoita ja podcasteja. Tärkeä osa vastuullista lobbausta on tuottaa sisältöä suuren yleisön, lainsäätäjien ja toimittajien saataville.

Lobbaaminen on kokonaisvaltaista ja laaja-alaista vaikuttamista yhteiskunnassa, eikä se ainoastaan kohdistu poliittiseen päätöksentekoon, vaan tuo lisäarvoa myös laajemmin. Poliitikkojen tapaaminen kuvastaakin vain merenpinnan yllä pilkottavan jäävuoren huippua – sen pinnan alle ulottuvissa perustuksissa FA:n asiantuntijat tuottavat suunnattomasti lisäarvoa päätöksenteon tueksi.