Miten sijoittaa vastuullisesti pienyhtiöihin suurten yritysten pelikentällä?

Koska vastuu ympäristöstä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista on meidän kaikkien yhteinen asia, on hienoa, että ESG-asioiden painoarvo sijoituspäätöksissä on kasvanut. Haastavampi asia niin sijoittajille, varainhoitajille kuin sijoituskohteillekin on, miten yhtiöiden vastuullisuutta mitataan fiksusti ja miten siitä raportoidaan läpinäkyvästi. Etenkin pienyhtiöt joutuvat ponnistelemaan selvitäkseen suuryhtiöille rakennettujen vastuullisuusstandardien ja sääntelyn viidakossa.

ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance. Se siihen, kuinka hyvin yritys huomioi ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan, ja millaisia vaikutuksia niiden toiminnasta aiheutuu ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Sijoittajien kiinnostus ESG-asioihin on kasvanut huimasti muutaman viime vuoden aikana. Vastuullisiin rahastoihin virtaa nyt ennätysmäärä rahaa. Näihin rahavirtoihin haluavat päästä kiinni myös monet pienet yhtiöt. Syntyväthän ympäristö- ja yhteiskunnallisia haasteita ratkaisevat tulevaisuuden innovaatiot usein juuri pienyritysten maailmassa.

Toistaiseksi pienyhtiöistä on kuitenkin saatavissa vähemmän ESG-dataa sijoituspäätösten tueksi verrattuna suuryhtiöihin.

ESG-analyyseja ja -arvioita tarkastellessa saa usein kuvan, että suuret yritykset suoriutuvat ESG-asioissa huomattavasti pieniä paremmin. Tämä kuitenkin johtuu osittain siitä, että iso osa päästöjen regulaatiosta ja raportointivaatimuksista kohdistuvat ensisijaisesti isoihin yrityksiin. Kun muotti on laadittu isoille yhtiöille, pienyritykset saavat analyyseista huonompia arvosanoja kuin ansaitsisivat. Monen palveluntarjoajan ESG-analyysit eivät välttämättä kata pienempiä yhtiöitä lainkaan. ESG-analyysia ei tietenkään voi täysin ulkoistaa, mutta ulkoiset ESG-arviot voivat kuitenkin olla salkunhoitajalle arvokas lisä.

Uskaltaako vastuullinen sijoittaja sitten tähyillä lainkaan pienyhtiöiden suuntaan? Ehdottomasti.

Esimerkiksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa jo paikallinen lainsäädäntö ohjaa kaikenkokoisten yritysten toimintaa muun muassa ympäristön ja työoikeudellisten seikkojen suhteen. Myös EU-sääntely ohjaa kehitystä – kun suuryhtiöt raportoivat omasta toiminnastaan, kasvavat samalla odotukset pienyhtiöiden raportoinnille. Ja sitä mukaa, kun vaatimukset suuryhtiöiden vastuullisuudesta ulottuvat kattamaan koko hankintaketjun, alihankkijayritykset joutuvat raportoimaan omasta toiminnastaan entistä läpinäkyvämmin.

======
Etenkin pienyhtiöt joutuvat ponnistelemaan
selvitäkseen suuryhtiöille rakennettujen
vastuullisuusstandardien ja sääntelyn viidakossa.

======

Koska pienyhtiöistä ei ole saatavissa kattavaa ESG-dataa tai analyytikkojen arvioita, salkunhoitajien oma aktiivisuus korostuu. Pienyhtiöiden arvioiminen edellyttää omaa analyysia ja yhtiöiden, niiden johdon ja muiden avainhenkilöiden tapaamisia. Näiden tapaamisten tavoitteena on selvittää, kuinka tietoinen yhtiö on oman toimintansa ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista sekä miten se ottaa toiminnassaan ESG-tekijät huomioon ja linkittää ne strategiaansa ja tulevaisuuden näkymiinsä. Meille sijoituspäätöksiä tehtäessä on keskeistä, että yhtiön johto ymmärtää ESG-asioiden merkityksen.

Kun vaatimukset suuryhtiöiden vastuullisuudesta kattavat koko hankintaketjun, alihankkijayritykset joutuvat raportoimaan omasta toiminnastaan entistä läpinäkyvämmin.

Yhtiöitä arvioitaessa kyse ei ole siitä, mitataanko ja raportoidaanko ESG-suorituksia jollain tietyllä menetelmällä vaan siitä, tehdäänkö yrityksissä vastuullisuuden suhteen oikeita asioita. Kun me analysoimme yhtiöitä, pyrimme ensisijaisesti selvittämään, miten ESG vaikuttaa yhtiöiden arvonluontiin ja miten yhtiöissä hallitaan ESG-riskejä: ovatko ESG:n vaikutukset yhtiöön voittopuolisesti positiiviset vai negatiiviset?

Sijoitettaessa pienyhtiöihin on sijoittajan omistusosuus yhtiöstä lähtökohtaisesti suurempi. Tämä parantaa vaikuttamismahdollisuuksia huomattavasti. Aktiivisen omistajan menetelmiin kuuluu muun muassa yhtiövaikuttaminen, joko itsenäisesti tai yhdessä laajemman sijoittajayhteisön kanssa sekä äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa ja yhtiön hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen vaikuttaminen nimitysvaliokunnissa.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys kasvaa lähivuosina. Jos pienyhtiö haluaa parantaa suoritustaan ESG-asioissa – ja houkuttelevuuttaan sijoituskohteena – sen kannattaa keskittyä niihin oman toimintansa kannalta merkittäviin toimenpiteisiin ja mittareihin. Avainsana on taloudellinen olennaisuus kaikessa, mitä raportoidaan. Vastuullinen sijoittaja myös kertoo yhtiöille, minkälaisia odotuksia hänellä on yrityksen raportoinnin suhteen. Pieni koko voi olla ESG-työssä myös etu: pienyhtiöt ovat usein suuria ketterämpiä toteuttamaan vastuullisuustoimenpiteitä, sillä suuremmissa yrityksissä johto ei aina hahmota ESG-tilannetta nopeasti moniportaisen prosessin vuoksi.

Pienissäkin yhtiöissä ESG-asiat ovat keskimäärin jo hyvällä tolalla ja kehitystrendi on positiivinen. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä.

Markus Lindqvist, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Aktia

Kirjoitus kuuluu Vastuullinen finanssiala -kolumnisarjaan, jossa Finanssiala ry:n jäsenyhtiöiden edustajat kertovat vastuullisuudesta finanssialalla.