Naiset ovat taloustaidon taitajia – miksi he eivät näytä kynsiään Talousguru-kilpailussa?

Talous kiinnostaa myös nuoria naisia, mutta miksi heitä ei nähdä Talousguru-kilpailussa? Talousguru-finaalin osallistujajoukko oli 2022 varsin miesvaltainen, ja sitä se on ollut Talousguru-kilpailun koko 25-vuotisen taipaleen ajan. Kilpailun historiassa naisvoittajia on ollut ainoastaan 3. Tiina Kanninen vuonna 2001, Heidi Häyrynen vuonna 2014 ja Maija Löyskä vuonna 2016. Parhaimmillaan finaalissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana nähty kolme naista vuonna 2014 – tuolloin loppukilpailijoita oli 10 nykyisen 14 sijaan.  

Emme ole tilastoineet alkukilpailun osallistujien sukupuolia, mutta pieniä opettajilta tulleita tietoja on. Asiassa on paljon koulujen välisiä eroja, mutta kyllä nuoria miehiä osallistuu alkukilpailuun enemmän. Esimerkiksi tämän vuoden 14 finalistista viisi kertoi, että heidän kouluissaan alkukilpailussa oli ollut mukana myös nuoria naisia. 

======
Nuoret ovat vaikea ja samalla haluttu kohderyhmä tavoittaa
– sen tietävät kaikki, jotka ovat asiaa jollain tavoin yrittäneet.
======

On tärkeä miettiä, miksi nuorten naisten osallistumisprosentti Talousguru-kilpailuun on niin alhainen. Syy tuskin on siinä, etteivätkö nuoret naiset olisi kiinnostuneita taloudesta tai heillä ei olisi osaamista talouden teemoista. Uskon, että kattavammalla tiedotuksella oppilaitosten sisällä voitaisiin saada kasvatettua naisten osallistumisprosenttia Talousguru-kilpailussa. Mitä enemmän nuoria naisia osallistuu lukioissa pidettäviin Talousgurun alkukarsintoihin, sitä enemmän heitä tullaan varmemmin näkemään myös kilpailun finaalissa. 

Nuoret ovat vaikea ja samalla haluttu kohderyhmä tavoittaa – sen tietävät kaikki, jotka ovat asiaa jollain tavoin yrittäneet. Oli kyse sitten kilpailusta, liikenneturvallisuusvalistuksesta, uuden tuotteen markkinoinnista tai mistä tahansa. Talousgurun markkinointi perustuu vahvaan opettajien kivijalkaan, sillä opettajat ilmoittavat koulunsa mukaan ja tekevät alkukilpailun järjestämisessä suuren työn – kiitos siitä heille. Myös nuorille suoraan on kohdistettu viestintää: esimerkiksi kahden viime vuoden aikana Talousgurulla on ollut oma TikTok-tilinsä, jota on vetänyt molempina vuosina nuori nainen. Sen kautta kilpailulle on saatu erinomaista näkyvyyttä suoraan kohderyhmään.  

Talousguru-kilpailun finaaliin tiensä raivanneet ovat ehdottomasti sukupuolestaan riippumatta ansainneet paikkansa finaalissa – en epäile sitä yhtään. Korkea taso suullisissa väittelyissä todistaa finalistien ansainneen paikkansa. Loppukilpailijat ovat vuodesta toiseen olleet erittäin osaavia ja kiinnostuneita taloudesta. Heiltä on löytynyt harrastuneisuutta. Loppukilpailuun pääseminen on näille nuorille miehille upea saavutus ja huippuhetki, josta on syytä olla ylpeä.  

======
Talous on kaikkien asia,
myös nuorten naisten!
======

Taloudesta ja sen ilmiöistä puhuminen on tärkeä ottaa luontevaksi osaksi arkea mahdollisimman nuoresta iästä lähtien. Esimerkiksi säästämisen tai omasta taloudesta huolehtimisen voi ottaa helposti mukaan kotona käytäviin keskusteluihin. Kaikkea vastuuta talousosaamisesta tai kiinnostuksesta talouteen ei voi kuitenkaan sysätä kouluille tai nuorten lähipiirille, mutta heidän antaman kannustuksen ja tuen merkitystä ei voida väheksyä tässäkään yhteydessä. Rohkaisevilla sanoilla on valtavan suuri vaikutus ja ne kantavat pitkään.  

Kukaan tuskin osaa sanoa suoraa vastausta tähän pohdintaan, mutta on tärkeää, että aiheesta keskustellaan ja syitä nuorten naisten osallistumisprosentin vähäisyyteen Talousguru-kilpailussa mietitään.  Haluan muistuttaa, että ollakseen kiinnostunut talouden ilmiöistä, ei tarvitse olla talousguru talouden kaikilla osa-alueilla. Talousosaaminen on kansalaistaito ja kiinnostus sekä halu oppia ovat jo riittävä alku matkalla talousguruksi. On tärkeää, että myös nuorten naisten annetaan olla kiinnostuneita taloudesta ja heitä kannustetaan osallistumaan esimerkiksi Talousguru-kilpailuun samalla mentaliteetilla kuin kannustetaan nuoria miehiä. Talous on meidän kaikkien asia, myös nuorten naisten! 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan