Oikeankokoinen kuusiokoloavain – Vastuullisen sijoittajan työkalut systeemihaasteiden edessä

Pyörän satulankorkeutta säätäessäsi tuot pihalle kourallisen kuusiokoloavaimia ennen kuin löydät oikean. Koen vastaavanlaisen tilanteen vastuullisen sijoittajan työkalupakin kanssa. Avaimia on kasapäin ja haasteena on löytää täydellinen omalle yritykselle.

Kestävyyshaasteiden määrittelemiseksi, mittaamiseksi ja ratkaisemiseksi on rakennettu useita erilaisia työkalupakkeja. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030 lienee näistä tunnetuin. Kestävyyshaasteet ovat vahvasti linkittyneitä toisiinsa. Kun työkaluilla ratkaistaan yhtä ongelmaa, toinen rysähtää jo selän takana. Pahimmillaan korjatessamme yhtä haastetta pahennamme jotain toista.

Merkittävin kestävyyshaaste on ilmastonmuutos, jota voi kutsua superverkostoitujaksi. Se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, yritystoiminnan edellytyksiin, työllisyyteen, alueellisen ja paikallisen epätasa-arvon kehitykseen, vesiresursseihin, energian tuotantoon teollisuuden infrastruktuuriin ja niin edelleen. Viime vuosien aikana olemme vasta päässeet yhteisymmärrykseen sekä päästöjen alentamisen tarpeellisuudesta että parhaista mittareista. Mikäli keskitymme vain päästöjen alentamiseen, moni muu ilmastonmuutokseen liittyvä asia jää huomiotta.

Näin monivaikutteisten ongelmien ratkaisemiseksi on hyvä miettiä jokaisen yrityksen tai toiminnon vaikuttavuutta kokonaisuuteen. Yritysten tulisi toiminnallaan ratkaista haasteita eikä lisätä niiden kulmakertoimen jyrkkyyttä.

Sijoitusstrategian tavoitteet keskiössä

Suurena sijoittajana eläkeyhtiö voi lähestyä ongelmaa salkussa olevien yritysten vaikuttavuuden tai arvonluonnin sekä omien kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden kautta.

Vastuullisesti toimiva sijoittaja on jo tottunut toimimaan erilaisten raportointijärjestelmien ja välineiden viidakossa samaan tapaan kuin satulankorkeutta säätävä pyöräilijä. Vaikuttavuuden mittaaminen tuo tähän yhden kerroksen lisää. Olemme löytäneet lähes 30 erilaista vaikuttavuuden mittaamiseen kohdistettua välinettä, ja jokainen niistä lähestyy teemaa eri lailla. Vain murto-osa mittaa vaikuttavuutta siten kuin se teoreettisesti määritellään – panos – lopputulos – vaikutus – vaikuttavuus. Suurin osa mittaa vain ketjun jotain osaa.

======
Työkalun valintakriteerit täytyy pohtia tarkasti.

Tarkkana tulee olla erityisesti perusasian suhteen –
mitä kullakin työkalulla todellisuudessa mitataan.
======

Sijoittajan oma sijoitusstrategia, arvot ja perustehtävä ovat keskeisiä vaikuttimia työkalun valinnassa. Voit valita vaikuttamisen ilmastoon, koulutukseen, työllisyyteen, terveyteen tai digitalisaation edistämiseen. Sijoittajat eroavat myös siinä, mihin ja miten aktiivisesti työkalua halutaan käyttää. Poissulkujen ja sijoituskohteisiin vaikuttamisen välissä on myös monta sijoituksellista mahdollisuutta. Pienelle ja aktiiviselle vaikuttavuussijoittajalle sopii hyvin erilainen työkalu kuin isommalle globaalisti sijoittavalle eläkeyhtiölle.

Joka tapauksessa tarvitsemme standardeja sekä työkaluille että yritysten raportoimalle tiedolle.

Elo ja vaikuttavuus

Elossa olemme valinneet ilmastonmuutosta vastaan taistelemisen keskeiseksi vaikuttavuuden teemaksi, koska näin voimme vaikuttaa myös moneen muuhun kestävyyshaasteeseen.

Vuonna 2017 asetimme riman korkealle tavoitteella, jonka mukaan merkittävä osa tai yli puolet sijoituksistamme tuottaa positiivista vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan osake- ja yrityslainasijoituksissa sekä reaali- ja infrastruktuurisijoituksissa. Vaikuttavuuden kehikoksi valitsimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoite saavutettiin hienosti etuajassa kaikissa omaisuuslajeissa.

Viime vuonna päätimme, että sijoitussalkkumme päästöjen on oltava linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Aloitamme hiiliriskin vähentämisellä ja jatkamme panostamalla ilmastoratkaisuihin. Salkun päästöjä on vähennetty jo vuodesta 2016 lähtien. Lähes puolet osakesalkkumme ja kolmasosa yrityslainasalkkumme painosta on yrityksissä, jotka tuottavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään tai sopeutumiseen.

Olemme vaikuttavuuden mittaamisessa alkutaipaleella ja tiedostamme mittaamisen ja datan haasteet. Nämä eivät ole syitä jättää asia sikseen. On hyväksyttävä tiedon ja työkalujen epätäydellisyys ja pyrittävä jatkuvasti pikkuisen paremmin -asenteella pienentämään ongelmia. Jatkamme sinnikkäästi avaimien testaamista yksi kerrallaan.

Katja Einesalo, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Työeläkeyhtiö Elo

Kirjoitus kuuluu Vastuullinen finanssiala -kolumnisarjaan, jossa Finanssiala ry:n jäsenyhtiöiden edustajat kertovat vastuullisuudesta finanssialalla.